Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.architecture.web.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@arch.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου ή Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ.
Για την απόκτηση του πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε θεωρητικά και σχεδιαστικά μαθήματα τα οποία οργανώνονται σε τρεις ενότητες: το πρόγραμμα εισαγωγής, το πρόγραμμα βασικών σπουδών και το πρόγραμμα διπλώματος. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση δύο εργασιών διπλώματος: της διπλωματικής εργασίας σχεδιασμού και της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, οι οποίες ισοδυναμούν με 30 και 12 ECTS αντίστοιχα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιας αρχιτεκτονικής παιδείας η οποία δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Τμήματος Αρχιτεκτόνων να εκπονούν αρχιτεκτονικές μελέτες που καλύπτουν όλες τις κλίμακες σχεδιασμού, από το σχεδιασμό αντικειμένων μέχρι τον αστικό σχεδιασμό. Οι απόφοιτοι διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση πολεοδομικών προβλημάτων και γνωρίζουν τις τεχνικές με τις οποίες θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν αποτελεσματικά μελέτες πολεοδομικής κλίμακας. Παράλληλα έχουν διδαχθεί μαθήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης και ως εκ τούτου είναι σε θέση να συνεργαστούν δημιουργικά με τους χωροτάκτες όταν θα βρεθούν σε μια διεπιστημονική ομάδα. Έχουν διδαχθεί όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του τοπίου και έχουν σχεδιάσει αντίστοιχα θέματα. Έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και εμπειρίες στην συντήρηση και αναστήλωση ιστορικών μνημείων και συνόλων και είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων αναστύλωσης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν διδαχθεί και ασκηθεί σε όλες τις μορφές σχεδίων που απαιτεί μια πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη αλλά και σε παράπλευρες μελέτες που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική μορφή και οργάνωση όπως θερμομόνωση, υγρομόνωση, πυρασφάλεια κλπ.
Για την υποστήριξη αυτών των πρακτικών οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις ιστορίας αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής έτσι ώστε οι σχεδιαστικές προτάσεις τους να διαθέτουν ποιότητες που αντλούνται από τις εμπειρίες του παρελθόντος, τις θεωρητικές αναζητήσεις του παρόντος και τις πολιτισμικές αναφορές του ευρύτερου εικαστικού χώρου. Έχουν επαφή με τις βασικές ανθρωπογνωστικές επιστήμες προκειμένου η αρχιτεκτονική τους να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη και να είναι σε θέση να συλλάβει αποτελεσματικά τις κοινωνικές και πολιτισμικές δυναμικές κάθε εποχής. Μέσα από την ενασχόλησή τους με τις καλές τέχνες, (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, σκηνογραφία, φωτογραφία κλπ.) έχουν καλλιεργήσει εικαστικές δεξιότητες οι οποίες έχουν άμεσα αντίκτυπο στην ποιότητα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων που θα δημιουργήσουν. Έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων και των τεχνικών και μεθόδων κατασκευής ώστε οι σχεδιαστικές τους προτάσεις να εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας. Επίσης διαθέτουν τις θεμελιώδεις γνώσεις για το σχεδιασμό στατικών φορέων και τον υπολογισμό στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, και έτσι μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά ή και να συντονίζουν διεπιστημονικές ομάδες εργασίας σχετικές με το σχεδιασμό κτιρίων.
Η γενική παιδεία που λαμβάνουν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων τους επιτρέπει να κατανοήσουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και το σημαντικό ρόλο που αυτό παίζει στην κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και ζωή. Έχουν ασκηθεί να διαχειρίζονται στη διάρκεια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το κάθε αρχιτεκτονικό έργο και γιe1υτόν το λόγο είναι σε θέση να διαχειριστούν περιορισμούς που επιβάλλονται από άτομα, κοινωνικές ομάδες ή φορείς, από τους οικοδομικούς και τεχνικούς κανονισμούς, την πολεοδομική νομοθεσία και από το κόστος των κατασκευών. Έχουν διδαχθεί και ασκηθεί στη χρήση τον πιο σημαντικών λογισμικών που αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τρόπο που να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην αναπαράσταση του χώρου, στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, στην παραγωγή μοντέλων προσομοίωσης, στη γέννηση νέων μορφών και στην διασύνδεση του σχεδιασμού με την κατασκευή. Έχουν εκπονήσει μελέτες ερευνητικού προσανατολισμού σε θέματα εμβάθυνσης στην αρχιτεκτονική και είναι σε θέση να εκπονήσουν ερευνητικά προγράμματα σε διάφορα σχετικά με την αρχιτεκτονική γνωστικά αντικείμενα.
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές (2ου και 3ου κύκλου).
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49.
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β. αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα ή εργαστήριο αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή εργαστηρίου.
Πλήρης φοίτηση.
κος Αναστάσιος Τέλλιος