Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.nured.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@nured.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατe5πιλογήν. Συμπληρωματικά οι φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα προαιρετικά. Η αξιολόγηση γίνεται με προφορικές ή γραπτές εξετάσεις ή με εργασία.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προετοιμασία παιδαγωγών για παιδιά προσχολικής ηλικίας και εν γένει επιστημόνων στον τομέα της αγωγής και της εκπαίδευσης.
Μέσω των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να προάγουν την παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
·Σχεδιάζει προγράμματα που βασίζονται στην εις βάθος κατανόηση της ανάπτυξης του παιδιού.
·Χρησιμοποιεί ευέλικτα ποικίλες διδακτικές μεθόδους και μέσα ανάλογα με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
·Εφαρμόζει, μελετά κριτικά και αξιολογεί τα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση.
·Σέβεται και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα.
·Εργάζεται σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα με διεθνή χαρακτηριστικά.
·Επικοινωνεί με τα παιδιά, τους συναδέλφους, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
·Δημιουργεί και διατηρεί ασφαλή και υγιή μαθησιακά περιβάλλοντα. Εφαρμόζει γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης.
·Εκφράζεται δημιουργικά σε πολλά και διαφορετικά πεδία.
·Διεξάγει έρευνα σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος, αποκτούν ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης μικρών παιδιών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας.
Εκτός από τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις και ικανότητες που έχουν σχέση με την επικοινωνία σε μία ξένη γλώσσα και με τη χρήση των ΤΠΕ.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6.50-8.49
Καλώς: 5.00-6.49
Ανεπιτυχώς : 0.00 - 4.99
Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός: 5
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αναστασία Δημητρίου