Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τίτλος ΣπουδώνΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Επιστήμες τις Αγωγής (2013-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.eled.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@eled.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Μεταπτυχιακό
α) Γραπτή εξέταση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις
β) Πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης σε Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή γραπτή εξέταση σε μία από αυτές.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η φοίτηση για τα τρία πρώτα εξάμηνα είναι υποχρεωτική ενώ κατά το τέταρτο εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.
Αποτυχών θεωρείται ο φοιτητής που έκανε πάνω από τρεις (3) απουσίες σε ένα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης, ή βαθμολογήθηκε με βαθμό κατώτερο του 6.
Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας γίνεται σε προσυνεννόηση του υποψηφίου με τον διδάσκοντα και πρέπει να εντάσσεται στην περιοχή της κάθε κατεύθυνσης.
Οι διπλωματικές εργασίες θα συζητιούνται και θα ορίζονται μέχρι το τέλος του γe5ξαμήνου.
Η διπλωματική εργασία παραδίδεται μέχρι τέλος Αυγούστου και η δημόσια υποστήριξή της ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Ο βαθμός του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6.50-8.49
Καλώς: 6.00-6.49
Ανεπιτυχώς : 0.00 - 5.99
Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός: 6.
4 Εξάμηνα, ECTS: 120
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Χρήστος Τζήκας