Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / Didactics of Geology
ΚωδικόςGGN 771Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κωστόπουλος
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002619

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2013 – 2014
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
40049223
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
καλή γνώση βασικής γεωλογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής να γνωρίσει τους σκοπούς της εκπαίδευσης και διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με βάση τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και να αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος μέσα από ατομικές ή συνεργατικές διεργασίες. Ο φοιτητής να αντιμετωπίσει συθνήκες πραγματικής διδασκαλίας με την τοποθέτησή του σε πραγματική τάξη μέσης εκπαίδευσης, να οργανώσει και υλοποιήσει διδασκαλία με την εποπτεία και βοήθεια του εκπαιδευτικού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική εξέλιξη της Επιστήμης της Γεωλογίας. Σκοποί της Εκπαίδευσης και της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Θεωρίες Μάθησης. Ο Σχεδιασμός της Διδασκαλίας. Σκοποί και Στόχοι της Διδασκαλίας της Γεωλογίας. Διδακτική Μεθοδολογία της Γεωλογίας. Διδακτικά Εργαλεία. Αξιολόγηση – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Οργάνωση και Διεξαγωγή της Διδασκαλίας - Σχέδιο Μαθήματος – Το πείραμα στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Παραδείγματα Διδασκαλιών και Τεστ Αξιολόγησης.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική, Σχέδιο Μαθήματος, Πρακτική Εφαρμογή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενδιάμεση αξιολόγηση μέσω ατομικών και ομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων. Τελική αξιολόγηση μέσω γραπτών εξετάσεων ανάπτυξης σχεδίου μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φέρμελη Γεωργία & Δερμιτζάκης Μιχαήλ Δ. Εκδόσεις Κοράλι - Γκέλμπεσης Γιώργος Αθήνα (2008) Ματσαγκούρα Γ. Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg, 2000. Ματσαγκούρα Γ. Στρατηγικές Διδασκαλίας Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg, 2002. Ματσαγκούρα Γ. Η Εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg, 1995. Κοκκοτα Π. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα 1998.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-A102/ http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGYM-B106/
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-05-2014