Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι / EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY I
ΚωδικόςΨ-101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID480001447

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2012-2016)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 240
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2013 – 2014
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
480014291
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: (α) να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες της πειραματικής Ψυχολογίας καθώς και με τις παραδοσιακές και σύγχρονες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις δύο βασικών γνωστικών λειτουργιών, της Αντίληψης και της Προσοχής. (β) να είναι σε θέση να εκτελέσουν βασικά πειράματα αντίληψης και προσοχής σε υπολογιστικό περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχολογία. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα εξής: Αισθητήρια συστήματα (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αισθήσεις του δέρματος). Σύντομη ιστορική εξέλιξη της έρευνας της Αντίληψης. Ψυχοφυσική. Η έρευνα της αντίληψης. Θεωρητικές ερμηνείες της Αντίληψης. Σύντομη ιστορική εξέλιξη της έρευνας της Προσοχής. Θεωρητικές ερμηνείες της Προσοχής. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις και εφαρμογές βασικών πειραμάτων Αντίληψης και Προσοχής. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται σε τέσσερα μικρά ακροατήρια φοιτητών/τριών μία ώρα εβδομαδιαίως και περιλαμβάνουν πρακτικές εφαρμογές βασικών πειραμάτων Αντίληψης και Προσοχής κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας καθώς και ανάθεση εργασιών σε μικρές ομάδες με θέμα το σχολιασμό των αποτελεσμάτων των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Σημείωση: Στα δύο ακροατήρια οι ασκήσεις γίνονται από την κ. Μεταλλίδου (ώρες εβδομαδιαίως) και στα άλλα δύο από την κ. Τατά (4 ώρες εβδομαδιαίως).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέσα από τη χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων για την παρουσίαση των βασικών εννοιών του μαθήματος (power point) ή εικονικού υλικού (π.χ., για τη δομή και την ανατομία του εγκεφάλου). Επίσης, εκτέλεση των πειραμάτων σε υπολογιστικό περιβάλλον. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδιαίτερα με φοιτητές/τριες που δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν το μάθημα λόγω ειδικών προβλημάτων και χρειάζονται ενημέρωση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και φύλλα ασκήσεων σε κάθε εργαστήριο (πρόσθετη βαθμολογία έως και 2 μονάδες με την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος). Ο τρόπος αξιολόγησης γνωστοποιείται στους φοιτητές από το πρώτο μάθημα και υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (2003, μεταφρ.). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Τόμος Α΄ (13η αμερικανική έκδ.) (Επιμ. Γ. Βορριά, Μπ. Ντάβου, & Ζ. Παπαληγούρα). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Eysenck, M.W. (2010, trans. in Greek). Basic principles of Cognitive Psychology (E. Vasilaki Ed.). Athens: Gutenberg. Πόθος, Ε., & Οικονόμου, Η. (2010). Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (Δαρδανός).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηayes, N. (1998, μετάφρ.). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Επιμ. Α. Κωσταρίδου-Ευκλείδη). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μάνιου-Βακάλη, Μ. (1985). Πειραματική Ψυχολογία: Μέρος Α’. (αυτο-έκδοση)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-06-2015