Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία και Γραμματεία της Εκκλησιας της Ελλάδος / History and Literature of the Greek Orthodox Church
Κωδικός202
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντωνία Κυριατζή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000264

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία και Γραμματεία της Εκκλησιας της Ελλάδος
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125607
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
παρακολούθηση μαθήματος, συμμετοχή σε συζήτηση ή δραστηριότητες
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να προσεγγίσει ο φοιτητής τα ιδεολογικά ρεύματα, τους στόχους και τα αιτούμενα της εποχής. Να κατανοήσει τη διάβαση από τις αυτοκρατορίες στα εθνικά κράτη, στις εθνικές Εκκλησίες και στη μετανεωτερικότητα, σε σχέση με το μυστήριο της Εκκλησίας, η οποία διακονεί την εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου, μέσα στο μεταβαλλόμενο κόσμο
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
[202] Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος Αντικείμενο εξέτασης του μαθήματος είναι η Ιστορία και η Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μελετάται η διαμόρφωση της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος, ως συνέπεια της ιδεολογίας του διαφωτισμού και της αρχής των εθνοτήτων, που οδηγεί στη διάσπαση της προϋπάρχουσας ενότητας του Ορθόδοξου Γένους, της Ρωμιοσύνης, του ρουμ μιλέτ, που είχε κέντρο και σημείο αναφο ράς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την εθναρχούσα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η εθνοκρατική συγκρότηση δημιουργεί στην Ελλάδα την πρώτη ορθόδοξη αυτοκέφαλη Εκκλησία των Βαλκανίων. Προσεγγίζονται οι ιδεολογικές προϋποθέσεις της απόφασης του 1833, της έκδοσης του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου του 1850, αλλά και η συνέχεια της πολιτειοκρατίας σε ολόκληρο το 19ο αιώνα στην Εκκλησία της Ελλάδος, σε σύγκριση και αναφορά με τις δικαιοδοσίες της εθναρχίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιδιαίτερα μάλιστα την περίοδο των μεταρρυθμίσεων –Τανζιμάτ και των Γενικών Κανονισμών κατά το 19ο αιώνα. Παράλληλα παρουσιάζονται και μελετώνται εκκλησιαστικά κείμενα της εποχής. Σύγγραμμα: Μητρ. Ανδρέας Νανάκης,To Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική Aυτοκρατορία. Από το Γένος και την εθναρχία στο έθνος,εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013. (Μητρ. Ανδρέας Νανάκης)
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορία και Γραμματεία, αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ορθόδοξο Γένος, Οικουμενικό Πατριαρχείο, εθναρχία, Γενικοί Κανονισμοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσίαση μέσω προβολής
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων210,8
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις602,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή φροντιστηριακή εργασία Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου Γραπτή και προφορική εξέταση για αλλοδαπούς φοιτητές
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νανάκης Ανδρέας, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία: Από το Γένος και την εθναρχία στο έθνος, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Νανάκη Α., Εκκλησία εθναρχούσα και εθνική, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2002. Νανάκη Α., Εκκλησία Γένος Ελληνισμός, εκδόσεις Τέρτιος, Κατερίνη 1993. Νανάκη Α., Εκκλησία και Ελ. Βενιζέλος, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008. Παπαδόπουλου Χρ., Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τ. Α΄, εν Αθήναις 1920. Κονιδάρη Ι., Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος, τ. Β΄, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2011. Σταματόπουλου Δ., Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2016