Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη σχολική παιδεία (15ος-19ος αιώνας.) / The care of Ecumenical Patriarchate for the school education (15ht - 19th century)
Κωδικός2065
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005344

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη σχολική παιδεία (15ος-19ος αιώνας.)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125651
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Γνώση των σημαντικότερων παραγόντων που συντέλεσαν στην άνθιση της ελληνικής παιδείας • Αξιολόγηση της δράσης των σημαντικότερων Ελλήνων λογίων, ιδίως κληρικών και μοναχών • Κατανόηση του σημαντικού ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ελληνική σχολική παιδεία • Γνώση των προβλημάτων και του συστήματος λειτουργίας των ελληνικών σχολείων • Εξάσκηση στην επιστημονική μεθοδολογία και τη χρήση των ιστορικών πηγών • Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης • Εξοικείωση στην συνεργατική εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διερευνώνται βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων οι προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την ενίσχυση της σχολικής παιδείας κατά την Οθωμανική περίοδο. Μελετώνται ζητήματα που αναφέρονται στην ίδρυση και οργάνωση των ελληνικών σχολείων, στο σκοπό της λειτουργίας τους, στην εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων τους, στους δασκάλους και στο πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνήσουν οι φοιτητές μέσω των πηγών τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη στήριξη, οργάνωση και προώθηση της ελληνικής παιδείας κατά την υπό εξέταση περίοδο.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, Οικουμενικό Πατριαρχείο, ελληνική παιδεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία. Προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βαλαής Διον., Εκκλησία και σχολική παιδεία επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2018.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αραβαντινός Παν., Ιστορία της ελληνικής παιδείας παρ’ Έλλησιν, Εισαγωγή-επιμέλεια: Ε. Νικολαΐδου, Ιωάννινα 1986. Αργυροπούλου Ρωξάνη, Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δέκατου όγδοου αιώνα, Αθήνα 2003. Βακαλόπουλος Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1453-1669. τ.Β΄. Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Θεσσαλονίκη 21976· τ.Δ΄. Τουρκοκρατία 1669-1812. Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, Θεσσαλονίκη 1973. Γριτσόπουλος Τάσος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, εν Αθήναις 1966-1971, τ.Α΄-Β΄. Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), εν Αθήναις 1936, τ.Α΄-Β΄. Ευαγγελόπουλος Σπύρος, Ελληνική εκπαίδευση. τ.Α΄. Αρχαιότητα – Ελληνιστική και Ελληνορωμαϊκή εποχή – Βυζάντιο - Τουρκοκρατία – 19ος αιώνας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998. Ζαχαρόπουλος Νικ., Η παιδεία στην Τουρκοκρατία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1983. Ζιώγας Παν., Προβλήματα παιδείας του Ελληνισμού κατά τον πρώτο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1982. Καραθανάσης Αθανάσιος, Οι Έλληνες λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714). Συμβολή στη μελέτη της ελληνικής πνευματικής κίνησης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά την προφαναριώτικη περίοδο, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1982. Κουρμαντζή-Παναγιωτάκου Ελένη, Η πνευματική κίνηση στα Γιάννινα, από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου, Γιάννινα 1991. Μελετιάδης Χάρης, Η εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 16ο αιώνα, εκδ. Κώδικας, Θεσσαλονίκη 2003. Σάθας Κων., Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), εν Αθήναις 1868. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου Αγγελική, Μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων της Τουρκοκρατίας, Διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι. Συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 1994. Χατζόπουλος Κων., Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991. Henderson G., Η αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620-1830. Η ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μετφρ. Φ.Κ. Βώρου, Αθήναι 1977. Podskalsky Gerhard, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, μετφρ. Πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2020