Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων και ΤΠΕ (I) / Curricula Theory and ICT
Κωδικός1500
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015647

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Χριστιανική Γραμματεία και ΙστορίαΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της ΘρησκείαςΕΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110
Πρακτική Θεολογία και ΠαιδαγωγικήΥΕ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων και ΤΠΕ (I)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600126401
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση: 1. να κατανοούν την έννοια και την μορφή του Αναλυτικού Προγράμματος, 2. να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τα είδη των Α.Π., τις φιλοσοφίες και τη μορφολογία τους ανάλογα με το είδος τους και τον προσανατολισμό τους. 3.να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους δομούνται τα Α.Π. και τις βασικές αρχές της δημιουργίας τους. 4. να αναγνωρίζουν ερευνητικές μεθόδους και ερευνητικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη των Α.Π. και 5. να είναι σε θέση να δημιουργούν μόνοι/ες τους μικρά Α.Π. (υπό τη μορφή ασκήσεων).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια του ΑΠ & μοντέλα ΑΠ. Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό & αναμόρφωση ΑΠ. Διαπολιτισμικές αρχές και διαπολιτισμικά στοιχεία στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και ΤΠΕ. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ταξινομία στόχων/ δομή και οργάνωση των ΑΠ. Κρυφό / επίσημο/ εφαρμοσμένο ΑΠ. Πολυπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα. H παρουσία των νέων τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράμματα ΔΕΠΠΣ 2003 και ΑΠΣ 2017 και μέσα από την σύγκριση των περιεχομένων τους και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων διαπιστώνεται πώς αποτυπώνεται η τάση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους μαθητές. Στα αναλυτικά προγράμματα των Θρησκευτικών γίνεται αποτύπωση και καταγραφή της διαφοροποίησης της παρουσίας του «άλλου» που καταδεικνύει την αλλαγή στη σύνθεση της κοινωνίας και των αντιλήψεων των πολιτών της.
Λέξεις Κλειδιά
αναλυτικά προγράμματα, πολυπολιτισμικά, διαπολιτισμικά, ΤΠΕ, Θρησκευτικά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φ.Ε.Κ. 2003 (Δημοτικό, Γυμνάσιο) Φ.Ε.Κ. 2017 (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) Φ.Ε.Κ. 1998 (Λύκειο)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Government Gazette 2003 (Primary, Secondary Schools) Government Gazett 1998 (Lykeion) Government Gazette 2017 (Primary, Secondary Schools & Lykeion)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-08-2018