Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςINTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW / INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW
ΚωδικόςΕΡ013
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΆννα-Μαρία Κώνστα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001258

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠρόγραμμα Ανταλλαγής (ERASMUS)Χειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςINTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600126694
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι α) να δώσει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να γνωρίσουν τα γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών συστημάτων και β) να τους εξοικειώσει με τα μεθοδολογικά προβλήματα και τα μεθοδολογικά εργαλεία του συγκριτικού δικαίου.Ειδικότερα, οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προσφεύγουν με ευκολία στα ξένα δίκαια. Να μελετούν τις ξένες νομικές έννοιες και τους ξένους νομικούς θεσμούς καθώς και να συγκρίνουν τα ξένα δίκαια μεταξύ τους και με το ελληνικό δίκαιο-Να προσεγγίσουν θεωρητικά προβλήματα της συγκριτικής νομικής έρευνας, όπως η ταξινόμηση των δικαίων σε ευρύτερες οικογένειες, η συγκρισιμότητα και η αξιολόγηση των ξένων δικαίων. Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της συγκριτικής νομικής έρευνας στους διάφορους κλάδους του θετικού δικαίου και της νομικής επιστήμης. Να εμπλακούν σε διερευνητικές δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν τη συγκριτική νομική μέθοδο και να διαπιστώσουν μέσα από την εμπειρία τη χρησιμότητά της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τις αρχές της συγκριτικής μεθόδου, τη φύση και τους πρακτικούς σκοπούς του συγκριτικού δικαίου και, ειδικότερα, το ρόλο του κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών οικογενειών και ειδικότερα, της ρωμαιογερμανικής οικογένειας, από τη μια μεριά, και της αγγλοαμερικανικής οικογένειας, από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται μια εκτενής εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, καθώς και μια παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του μουσουλμανικού δικαίου και της σχέσης του με την ελληνική έννομη τάξη. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται συγκριτικώς οι λύσεις που παρέχουν το αμερικανικό, το αγγλικό, το γερμανικό και το γαλλικό δίκαιο σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα και, ειδικότερα, στο πρόβλημα της αποκατάστασης της αμιγούς οικονομικής ζημίας (pure economic loss).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν το μάθημα έχουν τη δυνατότητα είτε να εκπονήσουν γραπτή ατομική ή συλλογική εργασία και να εξεταστούν προφορικά πάνω στην εργασία και στο σύνολο της ύλης του μαθήματος είτε να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις. Η αξιολόγηση για τις δύο περιπτώσεις γίνεται ως εξής: A. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ-(1) Με βάση την επίδοση τους στην εργασία αυτή της οποίας ο βαθμός καταλαμβάνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας. (2) Καθώς και με βάση την επίδοσή τους στην προφορική εξέταση της οποία ο βαθμός αποτελεί το υπόλοιπο 40% της βαθμολογίας ( Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές των οποίων οι εργασίες αξιολογούνται με άριστα (8,5 και άνω) απαλλάσσονται από την προφορική εξέταση B. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΟΥΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αξιολογούνται μόνο με βάση την επίδοσή τους στις γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Course Book: Christina Deliyanni-Dimitrakou, Major legal systems and the problem of the recoverability of pure economic loss, Sakkoulas, 2008
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Atiyah P.S., Summers R.S., Form and Substance in Anglo-American law, Oxford, Clarendon Press, 1996; Baker J.H. , An Introduction to English legal history, secon edition by Hamilton, 1977; Bell J., French Legal Cultures, Butterworths, 2001; David R., Brierley, J.E.C., Major Legal Systems in the World Today, 3th ed, 1985; Jolowicz J.A. Droit anglais, Dalloz, 1992; Kiralfy A. R, The English Legal System, 1992; Legrand, Comparer les droits resolument, puf, 2009, Mattei U., Comparative Law and Economics, 1997; Markesinis B., Always on the same path, essays on foreign law and comparative methodology, Hart, 2001; Menski W., Comparative Law in a Global Context: the Legal Systems of Asia and Africa, Platinium, 2000; Nelken D., (επ.), Comparing Legal Cultures, Dartmouth, 1997; Örücü E., The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-first Century, 2004; Reimann Μ., Zimmermann R., The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, 2006; Riles A., Rethinking Masters of Comparative Law, Oxford-Portland, Hart, 2001; Zweigert Kötz, An Introduction to Comparative Law, 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-10-2015