Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςINTERNET-RECHT / INTERNET-LAW
ΚωδικόςΕΛΕ76
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Ιγγλεζάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001718

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςINTERNET-RECHT
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600127060
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - Να έχουν αποδεδειγμένα γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του δικαίου του Διαδικτύου. - Να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν και να διαθέτουν ικανότητες που να αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου του δικαίου του Διαδικτύου. - Να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση επάνω στα ζητήματα του δικαίου Διαδικτύου και να προτείνουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα νομικής φύσης - Να έχουν αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες για περαιτέρω απόκτηση γνώσεων, οι οποίες είναι αναγκαίες για να προχωρήσουν σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
I. Εισαγωγή: τεχνική περιγραφή, βασικές έννοιες και νομική θεμελίωση II. Ελευθερία της επικοινωνίας και της έκφρασης, ο Τύπος στο Διαδίκτυο. III. Παραβιάσεις της ιδιωτικότητας, δικαίωμα στην εικόνα IV. Ονόματα χώρου. V. Προστασία ιστοσελίδων με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. VI. Παράνομο περιεχόμενο, χρήση σημάτων, AdWords, metatags κλπ. VII. Περιεχόμενο προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως Hyperlinks, thumbnails, Google Book Search VIII. Αθέμιτος ανταγωνισμός IX. Συμβάσεις από απόσταση X. Προστασία προσωπικών δεδομένων XI. Ζητήματα ευθύνης XII. Αστικό δίκαιο: Ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως, κατάρτιση συμβάσεων στο Διαδίκτυο, πλειστηριασμοί XIII. Διαδικτυακές συμβάσεις: web design, πρόσβαση, domain, cloud computing, κ.ά. XIV. Εφαρμοστέο δίκαιο και διεθνής δικαιοδοσία.
Λέξεις Κλειδιά
ονόματα χώρου, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικό εμπόριο, συμβάσεις πληροφορικής, συμβάσεις από απόσταση,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Prof. Dr. Thomas Hoeren, Internetrecht http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/itm/wp-content/uploads/Skript-Internetrecht-April-2014.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-06-2016