Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςTAX LAW / TAX LAW
ΚωδικόςΕΡ145
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Μάτσος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001450

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠρόγραμμα Ανταλλαγής (ERASMUS)Χειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςTAX LAW
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Γεώργιος Μάτσος
Class ID
600127129
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις φορολογικού δικαίου. Το μάθημα απευθύνεται σε αρχαρίους του φορολογικού δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει: - τη σχέση του φορολογικού δικαίου με τη λοιπή έννομη τάξη, - τι είναι διεθνές και τι ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο, - ποιοι βασικοί φόροι υπάρχουν στη χώρα καταγωγής τους, - βασικές έννοιες λογιστικής, - βασικές έννοιες του εισοδήματος από επιχειρήσεις, φορολογίας εταιριών και φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, - βασικά στοιχεία του ΦΠΑ, - βασικά στοιχεία της φορολογικής διαδικασίας, - πόσο όμοιο είναι το φορολογικό δίκαιο ανά την υφήλιο,
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει παγκόσμια φαινόμενα του φορολογικού δικαίου, όπως αυτά προκύπτουν από τη δογματική σύνθεση των ευρωπαϊκών εθνικών εννόμων τάξεων. Περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα επιμέρους γνωσιολογικά αντικείμενα: - Έννοια του φόρου. - Συνταγματικές αρχές της φορολογίας: αρχή της νομιμότητας του φόρου, αρχή της φορολογίας με βάση την φοροδοτική ικανότητα. - Δομή των φορολογικών συστημάτων: φορολογία με βάση την προσαύξηση περιουσίας (εισόδημα), τη δαπάνη (κατανάλωση), την κατοχή περιουσίας. - Άμεσοι και έμμεσοι φόροι. - Ενωσιακό φορολογικό δίκαιο. - Φορολογία εισοδήματος: Φορολόγηση με βάση την κατοικία/την πηγή. Έννοια του εισοδήματος. Πηγές εισοδήαμτος. Εισόδημα από επιχειρήσεις. Διασύνδεση φορολογίας επιχειρήσεων και λογιστικού δικαίου. Έννοια ενεργητικού και παθητικού. Το εισόδημα ως μεταβολή της αξίας περιουσιακών στοιχείων. Κεφαλαιακές συναλλαγές. Έσοδα και δαπάνες. έκπτωση τόκων, μισθών, κόστους παραγωγής, παγίων (αποσβέσεις). Υπεραξίες. Μεταχείριση ζημιών. Φορολογικοί συντελεστές. - Εταιρική φορολογία: διανομή κερδών. - Βασικές έννοιες του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). - Βασικές έννοιες της φορολογικής διαδικασίας: φορολογικές δηλώσεις, φορολογικοί έλεγχοι και φορολογικές διαφορές.
Λέξεις Κλειδιά
φορολογία, φορολογικό δίκαιο, λογιστική, φορολογία εισοδήματος, φορολογία εταιριών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • Το διδακτικό βιβλίο φορολογικού δικαίου που διδάσκονται οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο προέλευσής τους
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τακτική επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1305,2
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1405,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-01-2016