Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ / SPECIAL CRIMINAL LAWS
ΚωδικόςΠΕ18
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001593

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 109
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠεριορισμένης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600127192
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το προαπαιτούμενο του Ειδικού Ποινικού δεν είναι απόλυτο, διευκολύνει όμως την κατανόηση και την εμβάθυνση στα ειδικότερα προβλήματα του συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Έννοιες: Διδάσκονται στους φοιτητές τα κεντρικά προβλήματα σχετικά με το έννομο αγαθό, τα όρια του αδίκου, ποινών (κύριων και παρεπόμενων) και συρροών των ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν: α) αναλυτική συζήτηση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις διατάξεις για τις βασικές πράξεις διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών αναλυτικά κατά το Ν 4139/2013, (είδη ναρκωτικών ουσιών και βασικές πράξεις, ζητήματα πατερναλισμού στο ποινικό δίκαιο σε σχέση με την τυποποίηση της χρήσης ναρκωτικών για προσωπικές ανάγκες του χρήστη, η έννοια της εξάρτησης και η επίδρασή της στον καταλογισμό, ευεργετικά μέτρα για τους εξαρτημένους από ναρκωτικά δράστες εγκλημάτων), β) τα ουσιώδη ζητήματα σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (έννοια της «ιδιοκτησίας», του πρωτότυπου έργου, όρια του αδίκου έναντι της αναπαραγωγής έργων από τους χρήστες), τα ζητήματα κατοχής και χρήσης όπλων κατά το Ν 2168/1993 (έννοια όπλου, εμπορία, κατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία), την διακίνηση λαθρεμπορευμάτων (αναλύονται και συζητούνται οι βασικές διατάξεις του τελωνειακού κώδικα,ν. 2690/2001, που συνδέονται με τις μορφές τέλεσης της λαθρεμπορίας (τρόποι τέλεσης, προβλήματα συρροής, δήμευση κλπ), τα θέματα παράνομης εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως η απέλαση κατά το νόμο 3386/2005, τα προβλήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά το Ν 2472/1997 (έννοια του «αρχείου» προσωπικών δεδομένων, το προστατευόμενο έννομο αγαθό, λόγοι άρσης του αδίκου). Σε κάθε μάθημα διανέμεται ένα βασικό διάγραμμα ύλης, γίνεται εισαγωγή στα κεντρικά ζητήματα και στη συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να εμβαθύνουν σε αυτά συζητώντας παραδείγματα από τη νομολογία, ώστε αφενός να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των οικείων διατάξεων και αφετέρου να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την επίλυση σημαντικών ερμηνευτικών ζητημάτων και για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στο πλαίσιο πρακτικών ασκήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Nαρκωτικά: Aναλύονται και προσδιορίζονται οι όψεις καταστολής των ναρκωτικών στη χώρα μας (π.χ. το τιμωρητό της χρήσης και διακίνησης) και η ειδκότερη ποινική αντιμετώπισή της και ερμηνεύονται οι βασικές διατάξεις του ν. 4139/2013. -Πνευματική ιδιοκτησία: Aναλύονται και συζητούνται οι διατάξεις του ν. 2121/1993 (:ο χαρακτήρας των πνευματικών δημιουργημάτων, κασετοπειρατεία, προβλήματα συρροής κλπ). -Όπλα: Eκτίθενται και συζητούνται ερμηνευτικά προβλήματα που συνδέονται με το ν. 2168/1993 (έννοια όπλου, εμπορία, κατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία κλπ). -Λαθρεμπορία: Aναλύονται και συζητούνται οι βασικές διατάξεις του εθνικού τελωνειακού κώδικα (ν. 2960/2001) που συνδέονται με τις μορφές τέλεσης της λαθρεμπορίας (τρόποι τέλεσης, προβλήματα συρροής, δήμευση κλπ). Αλλοδαποί: Αναλύονται και συζητούνται οι βασικές διατάξεις του νόμου περί αλλοδαπών (ν. 3386/2005).
Λέξεις Κλειδιά
ποινική ευθύνη, άρση του αδίκου, καταλογισμός, εξάρτηση, απόπειρα, ναρκωτικά, προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία, λαθρεμπορία, είσοδος αλλοδαπών, όπλα.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση του blackboard της διδάσκουσας σε όλα τα επίπεδα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων461,8
Εξετάσεις40,2
εκπ. επισκΠαραδόσεις241,0
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στη διαδικασία των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) στο τέλος του εξαμήνου, καθώς και στην (εθελοντική) συμμετοχή τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή σεμιναρίου, το οποίο παρουσιάζεται δημόσια με εισηγήσεις των φοιτητών στο τέλος του εξαμήνου Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών χρησιμοποιείται προκαθορισμένη λεπτομερειακή βαθμολόγηση για κάθε επιμέρους πρόβλημα που αφορά το πρακτικό των εξετάσεων και οι θεωρητικές ερωτήσεις, καθώς και τα θέματα των σεμιναριακών εργασιών, στα οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φοιτητές. Η μέθοδος αυτή γίνεται γνωστή στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της προετοιμασίας των σεμιναρίων. Για την επίδοσή τους στη σεμιναριακή εργασία οι φοιτητές ενημερώνονται ατομικά και λαμβάνουν διορθώσεις των εργασιών τους με παρατηρήσεις και ανάλυση της επίδοσής τους στη βάση των προκαθορισμένων κριτηρίων που τους γνωστοποιούνται μαζί με το αποτέλεσμα της εργασίας. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της επίδοσής τους στις εξετάσεις οι φοιτητές προτέπονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να έρθουν να δουν τα γραπτά τους και να λάβουν προσωπικές εξηγήσεις ο καθένας για την επίδοσή του στη βάση των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, τα οποία είναι καταγραμμένα μαζί με τις λύσεις των θεμάτων και με τα οποία και συγκρίνεται η ανάλυση του βαθμού τους στο γραπτό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"1. Τίτλος συγγράμματος: Νομολογιακές Εφαρμογές Ειδικών Ποινικών Νόμων Συγγραφέας: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου Εκδοτικός οίκος: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ. Έτος έκδοσης: 2008 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 10603 2.Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα - Δ' έκδοση Μετά το Ν. 4139/2013 Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Νίκος Έτος Έκδοσης: 2014 Κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ: 333528653 3. Λ.Μαργαρίτης/Χ. Σατλάνης (επιμ). Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2015 Κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ 59385231
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
A. Γενικά Έργα 1. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήματα κατά προσωπικών εννόμων αγαθών, εκδ. 2006. 2.Ν. Παρασκευόπουλος, Η καταστολη της διάδοσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, δ΄έκδ. 2014. 2. Ν. Χατζηνικολάου, Η καταστολή της παράνομης μετανάστευσης. Δογματική προσέγγιση και βασικά ερμηνευτικά ζητήματα, εκδ. 2009. Β. Ειδικά έργα 1. 1. Γ. Αλεβιζόπουλος, Εξάρτηση από ναρκωτικά, ΠοινΧρ 2008, σ. 493 2. Η. Αναγνωστόπουλος, Τα πολλαπλά τέλη για την λαθρεμπορία υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ (Με αφορμή τις ΣτΕ 3182/2010 και 2067/2011), ΝοΒ 2011, σ. 2273 3. Γ. Μπέκας, Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά. Ο νόμος 2168/1993 και η Υπ. Απόφ. αρ. 3009/2/23α/1994, εκδ. 2003. 4. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η δήμευση προϊόντων του εγκλήματος στο πλαίσιο της Ε.Ε.: Η πρόταση της Επιτροπής του 2012 και οι νέες προκλήσεις για το κράτος δικαίου, ΠοινΧρ 2013, σ. 401 5. Ε. Καστανίδου, Οπλα (νομοθεσία, νομολογία κατ’άρθρον, διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα), Σειρά Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (δ/ντές σειράς Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), έκδ. 2009. 6. Α. Κονταξής, Η ποινική αντιμετώπιση των ναρκωτικών : Νομοθετική, θεωρητική, πρακτική, εκδ. 2010. 7. Λ. Κοτσαλής/Μ. Μαργαρίτης/Ι. Φαρσεδάκης, Συλλογικό έργο, Κατ ' άρθρο ερμηνεία του Ν 3459/2006, εκδ. 2010. 8. Γ. Ναζίρης, Ναρκωτικά, (νομοθεσία, νομολογία κατ’άρθρον, διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα), Σειρά Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (δ/ντές σειράς Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι/Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου), εκδ. 2009. 9. Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων (η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία βασικών όρων), β΄εκδ. 2007. 10. Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προγράμματος η/υ κατά το ν 2121/1993, εκδ. 2003. 10a. Γ. Νούσκαλης, Η λειτουργία της αναλογικότητας στις εναλλακτικές-μη φυλακτικές ποινές, εκδ. 2015 11.Ν. Παρασκευόπουλος/Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά. Κατ’άρθρον ερμηνεία ν. 4139/2013, εκδ. 2013. 12. Σ.Παύλου, Ναρκωτικά:Δογματικά & ερμηνευτικά προβλήματα των ποινικών διατάξεων του κώδικα νόμων για τα ναρκωτικά - Κ.Ν.Ν./ ν.3459/2006, γ΄εκδ 2008. 13. Ν. Χατζηνικολάου, Αλλοδαποί (νομοθεσία, νομολογία κατ’άρθρον, διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα), εκδ. 2009. 14. M. Kaiafa-Gbandi/ N. Chatzinikolaou/ A. Giannakoula/Th. Papakyriakou, The framework decision on combating trafficking in human beings - Evaluating its fundamental attributes as well as its transposition in Greek criminal law, criminal law στο συλλογικό τόμο: A. Weyembergh / V. Santamaria (eds.), The evaluation of European criminal law - The example of the Framework Decision on combating trafficking in human beings, ed. 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-01-2018