Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / CRIMINAL LAW-GENERAL PART
ΚωδικόςΥ7
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001523

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 848
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600127248

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 5 (164)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 6 (165)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 20:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 8 (167)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 14:00 έως 16:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 8 (167)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 18:00 έως 20:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 5 (164)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν καλύτερα ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες φιλελεύθερες εγγυήσεις του ποινικού δικαίου συστήνεται η προηγούμενη παρακολούθηση του μαθήματος του Συνταγματικού Δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση -να κατανοούν σε βάθος τις ιδιαιτερότητες και διαφορές του ποινικού δικαίου έναντι των άλλων κλάδων του δικαίου -να αντιλαμβάνονται τη θεωρητική σημασία και τις πρακτικές συνέπειες των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών που διέπουν τη θέσπιση και εφαρμογή του ποινικού δικαίου -να κατανοούν τις βασικές έννοιες του ποινικού δικαίου και τα θεμελιώδη δογματικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δομή και τα στοιχεία του εγκλήματος -να επιλύουν πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται από δικαστικές αποφάσεις, το επίπεδο δυσκολίας των οποίων έχει προσαρμοστεί στο επίπεδο του μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδασκαλία των γενικών εννοιών και δογματικών κατηγοριών του ποινικού δικαίου: Πράξη-παράλειψη, αιτιώδης συνάφεια, άδικο και λόγοι άρσης του αδίκου, καταλογισμός σε ενοχή (μόνο το θέμα της υπαιτιότητας [δόλος, αμέλεια], νομική πλάνη και λόγοι άρσης του καταλογισμού των άρθρ. 23 εδ. τελ. και 25 §3 ΠK). Διακρίσεις εγκλημάτων. Tόπος και χρόνος του εγκλήματος. Απόπειρα. Συμμετοχή. Ποινικό Διεθνές Δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση του e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1204,8
Σεμινάρια150,6
Φροντιστήριο301,2
Eκπ. επισκ.δικαστηρί150,6
Σύνολο1807,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στη διαδικασία των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) στο τέλος του εξαμήνου, καθώς και στην (εθελοντική) συμμετοχή τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή σεμιναρίου, το οποίο παρουσιάζεται δημόσια με εισηγήσεις των φοιτητών στο τέλος του εξαμήνου Για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών χρησιμοποιείται προκαθορισμένη λεπτομερειακή βαθμολόγηση για κάθε επιμέρους πρόβλημα που αφορά το πρακτικό των εξετάσεων και οι θεωρητικές ερωτήσεις, καθώς και τα θέματα των σεμιναριακών εργασιών, στα οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φοιτητές. Η μέθοδος αυτή γίνεται γνωστή στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της προετοιμασίας των σεμιναρίων. Για την επίδοσή τους στη σεμιναριακή εργασία οι φοιτητές ενημερώνονται ατομικά και λαμβάνουν διορθώσεις των εργασιών τους με παρατηρήσεις και ανάλυση της επίδοσής τους στη βάση των προκαθορισμένων κριτηρίων που τους γνωστοποιούνται μαζί με το αποτέλεσμα της εργασίας. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της επίδοσής τους στις εξετάσεις οι φοιτητές προτέπονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να έρθουν να δουν τα γραπτά τους και να λάβουν προσωπικές εξηγήσεις ο καθένας για την επίδοσή του στη βάση των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, τα οποία είναι καταγραμμένα μαζί με τις λύσεις των θεμάτων και με τα οποία και συγκρίνεται η ανάλυση του βαθμού τους στο γραπτό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Τίτλος συγγράμματος: Ποινικό Δίκαιο-Επιτομή Γενικού Μέρους ζ΄ έκδοση Συγγραφέας: Ι. Μανωλεδάκης (επιμέλεια Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου) Εκδοτικός οίκος: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Έτος έκδοσης: 2005 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34541 2. Τίτλος συγγράμματος: Τα θεμέλια του Ποινικού Δικαίου: Γενικό Μέρος-Το έγκλημα Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Νικόλαος Εκδοτικός οίκος: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Έτος έκδοσης: 2008 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34577 3.Τίτλος συγγράμματος: Σύνοψη ποινικού δικαίου-γενικό μέρος Συγγραφέας: Χαραλαμπάκης Αριστοτέλης Εκδοτικός οίκος: ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος έκδοσης:2010Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1423"
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Όλα τα έργα Γενικού Ποινικού Δικαίου της ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και επιλεγμένες αποφάσεις της νομολογίας Επιπρόσθετη βιβλιογραφία καθώς και άλλο βοηθητικό υλικό (διαγράμματα παραδόσεων, πρακτικά παραδόσεων, αποφάσεις νομολογίας, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακό υλικό) παρέχεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από τον εκάστοτε διδάσκοντα / διδάσκουσα ή αναρτάται στο blackboard.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2015