Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική άσκηση διδακτικής του ΜτΘ [ΠΠΔΕ] / Teacher Training in Religious Education Instruction
Κωδικός2099
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005516

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική άσκηση διδακτικής του ΜτΘ [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600127271
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στα καθημερινά προβλήματα/ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία στη σχολική τάξη. να εφαρμόζουν επιτυχώς τη γνώση στην πράξη, να αποκτήσουν ικανότητες διδακτικού σχεδιασμού αναλύοντας και εφαρμόζοντας διδακτικές στρατηγικές κατά τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών να επιλέγουν τα κατάλληλα διδακτικά μοντέλα με σκοπό την επίτευξη των διδακτικών στόχων στη διδασκαλία του ΜτΘ να εφαρμόζουν θεωρίες μάθησης στη διδακτική πρακτική, να διατυπώνουν στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα, να μπορούν να σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, να μπορούν να ενσωματώνουν επιτυχώς τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες κατά τον σχεδιασμό και αξιολόγηση μιας διδακτικής διαδικασίας, να αξιολογούν κριτικά εργαλεία και μεθόδους, να προβαίνουν σε επιτυχή αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες όλα τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας. Για το σκοπό αυτό ενσωματώνει στοιχεία από θεωρίες μάθησης και θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας και παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και διεξαγωγή της διδασκαλίας του ΜτΘ . Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές πληροφορούνται για τα διάφορα είδη διδακτικού σχεδιασμού με την ανάλυση και εφαρμογή συνεκτικών στρατηγικών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών για τη διδασκαλία του ΜτΘ στη Μέση Εκπαίδευση. Οι φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν: i) τη θεωρητική κατάρτιση και εξάσκηση των φοιτητών/φοιτητριών κατά ομάδες μέσα στη Σχολή και ii) την παρακολούθηση και πρακτική διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες α) στην εξάσκηση κατά ομάδες μέσα στη Σχολή β) στη σύνταξη πρότυπων σχεδίων διδασκαλίας από μέρους των φοιτητών και φοιτητριών, γ) στην παρακολούθηση πρότυπων διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια και δ) απασχόληση με μια εργασία εκπαιδευτικού περιεχομένου
Λέξεις Κλειδιά
Πρακτική Άσκηση, θεωρίες μάθησης, θεωρίες σχεδιασμού διδασκαλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση401,6
Άσκηση Πεδίου100,4
Πρακτική (Τοποθέτηση)1004
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Εξετάσεις401,6
Άλλο / Άλλα
Σύνολο27010,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή και προφορική εξέταση με εκπόνηση σχεδίων διδασκαλίας καθώς και δημόσιας παρουσίασης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της διδασκαλίας. Παρακολουθήσεις σεμιναρίων και δειγματικών διδασκαλιών σε σχολικές τάξεις ή εξομοίωσης στο εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Προφορική δημόσια παρουσίαση δραστηριοτήτων της πρακτικής στο τέλος εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. Μάθηση και Διδασκαλία, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα, 2013 Τριλιανός, Θ. Μεθοδολογία της διδασκαλίας, εκδ. Διάδραση, Αθήνα, 2013 Μπίκος, Κ. Ζητήματα μεθοδολογίας που θέτουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2012 Δημήτρης Χατζηδήμου, Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2011
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-02-2017