Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / SCHOOL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-452
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013507

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 291
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600144505
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται (α) να γνωρίζουν το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας και τον πολυδιάστατο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σημερινό σχολείο, (β) να έχουν κατανοήσει σε βάθος τα ζητήματα των μαθησιακών δυσκολιών ώστε να είναι σε θέση να στηρίζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχετικό πεδίο, (γ) να είναι σε θέση να οργανώνουν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης στη σχολική κοινότητα προάγοντας την ψυχική υγεία, τη μάθηση και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων και (δ) να συμβάλουν στην προαγωγή θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη και το σχολείο μέσα από τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και γονείς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία, εννοιολογικός προσδιορισμός, διάκριση Σχολικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας του σχολικού ψυχολόγου. Μαθητές/ήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθησιακές δυσκολίες: εννοιολογικός προσδιορισμός, ταξινόμηση, αιτιολογία. Γνωστικά, μεταγνωστικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Θέματα αξιολόγησης, παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολικό πλαίσιο. Προαγωγή θετικού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη και το σχολείο. Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα: Το παράδειγμα της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο ως πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας, της ευημερίας και της μάθησης παιδιών και εφήβων (π.χ., δεξιότητες επικοινωνίας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων, αγχογόνες καταστάσεις, πολυπολιτισμικότητα).
Λέξεις Κλειδιά
σχολική ψυχολογία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες, πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα, διαχείριση κρίσεων, ψυχική ανθεκτικότητα..
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας elearning (moodle) για την ανάρτηση των διαφανειών του μαθήματος - Το μάθημα διατίθεται και ως Ανοιχτό Ακαδημαϊκό Μάθημα - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση ιστοσελίδας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261
Εξετάσεις522
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. - 10% (μέγιστο ποσοστό) για εκπόνηση εργασίας. Ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται στο Διάγραμμα του μαθήματος, το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην υπηρεσία elearning (moodle) και περιγράφεται στοςυ φοιτητές κατά το πρώτο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Χατζηχρήστου, Χ.(2011) Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω 2. Χατζηχρήστου, Χ. (2015). Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια. Αθήνα: Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Γωνίδα, Ε. (2003). Μεταγνωστικές διεργασίες και δυσκολίες μάθησης: Η ανάγκη για μια διευρυμένη προσέγγιση. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας, Τόμος 5, 351-368. - Γωνίδα, Ε. (2006). Αντιλήψεις για τον εαυτό μαθητών/ριών με δυσκολίες μάθησης. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Έκδ.), Έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σελ. 167-200). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. - Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικ. (2005). Δυσκολίες μάθησης: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. - Μπίμπου-Νάκου, Α., & Στογιαννίδου, Α. (2006)(Επιμ. Έκδ). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός. - Πολυχρόνη, Φ., Χατζηχρήστου, Χ., & Μπίμπου, Α. (2006) (Επιμ. Έκδ.). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες- Δυσλεξία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. - Συγκολλίτου, Ε. (2006)(Επιμ. Έκδ.). Έννοια του εαυτού και σχολική λειτουργικότητα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. - Τζουριάδου, Μ. (2011). Μαθησιακές δυσκολίες: Θέματα ερμηνείας και αντιμετώπισης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς - Τζουριάδου, Μ., & Αναγνωστοπούλου, Ε. (2011). Παιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά με δυσκολίες μάθησης. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς - Χατζηχρήστου, Χ. (2003). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο. Ψυχολογία, 10, (2 & 3), 343-361. - Χατζηχρήστου, Χ. (2011α) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω. - Χατζηχρήστου, Χ. (2011β) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω. - Χατζηχρήστου, Χ. (2011γ) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω. - Χατζηχρήστου, Χ. Λαμπροπούλου, Α., & Λυκιτσάκου, Κ. (2004). Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία, 11(1), 1-19. - Χατζηχρήστου, Χ., & Μπεζεβέγκης, Η. (2012) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο. - National Association of School Psychologists: https://www.nasponline.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2019