Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / INTRODUCTION TO PEDAGOGY: ISSUES OF EDUCATIONAL TRAINING AND PEDAGOGICAL PROSESSIONALISM
Τίτλος στα ΓερμανικάEinführung in die Pädagogik: Themen der pädagogischen Ausbildung und der pädagischen professionalität
ΚωδικόςΠΑΙ103
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 1
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID280003898

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 240
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145478
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: - έχουν σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη για το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής επιστήμης, για τους επιμέρους κλάδους της και για τις μεθόδους έρευνας του γνωστικού της αντικειμένου, - συνειδητοποιήσουν τις κύριες εστίες της αγωγής, της κοινωνικοποίησης και συναισθηματικής σταθεροποίησης των παιδιών και των εφήβων (Οικογένεια, Σχολείο, Προσχολική Εκπαίδευση), - αντιληφθούν ότι από την επαρκέστερη παιδαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών (διαμόρφωση παιδαγωγικής προσέγγισης των εκπαιδευόμενων, διαχείριση προβληματικών καταστάσεων με ανθρώπινη κατανόηση, εφαρμογή των θεωριών μάθησης στην τάξη...) θα εξαρτηθεί η ολιστική και εναρμονισμένη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς σε αυτόνομες και κοινωνικοποιημένες προσωπικότητες, - ενημερωθούν επιστημονικά για τους τρεις συντελεστές της τάξης (μαθητής, εκπαιδευτικός και μορφωτικά αγαθά), για την έννοια του Αναλυτικού προγράμματος και για τους παράγοντες που καθορίζουν τη σχολική τους επίδοση, - καταλάβουν ότι η Παιδαγωγική είναι αναπόσπαστο και αναγκαίο μέρος των σπουδών τους, αφού δεν νοείται εκπαιδευτικός χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση ή καλύτερα ότι αρκεί μόνο η επιστημονική γνώση για να είναι κάποιος εκπαιδευτικός - δάσκαλος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξετάσει θεμελιώδη θέματα της Παιδαγωγικής, όπως είναι: - σκοποί, μέθοδοι έρευνας, μέσα αγωγής και διδασκαλίας, - σχολείο, εκπαιδευτικός και μαθητής, προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, - δύσκολες καταστάσεις στην τάξη και η παιδαγωγική αντιμετώπισή τους, - το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή.
Λέξεις Κλειδιά
Αντικείμενο της Παιδαγωγικής, μαθητής - εκπαιδευτικός - αναλυτικό πρόγραμμα, τάξη, διδασκαλία, μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Εξετάσεις
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ξωχέλλης, Π.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. 9η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2018.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χατζηδήμου, Δ. Εισαγωγή στην Παιδαγωγικής. 10η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2011. Πυργιωτάκης, Ι. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2020