Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / TEACHER EDUCATION: COMMUNICATION, CRISES MANAGEMENT, EVALUATION
Τίτλος στα ΓερμανικάLehrerausbildung: Kommunikation, Management von Krisen, Evaluirung
ΚωδικόςΠΑΙ203
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 1
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003899

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 221
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145486
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν συνειδητοποιήσει ότι για την αποτελεσματική άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος απαιτείται υψηλού επιπέδου επιστημονική εκπαίδευση στον τομέα ειδίκευσης, στη συστηματική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και στην πρακτική άσκηση. Απολύτως αναγκαία κρίνεται η συνεχής επιμόρφωση κατά την άσκηση του επαγγέλματος. -Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εξής θεματικές ενότητες: Επικοινωνία εκπαιδευτικού - μαθητών, Διαχείριση κρίσεων στη σχολική τάξη - σχολείο, ενίσχυση της κοινωνικά επιθυμητής συμπεριφοράς, βαθμολόγηση και αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και "αξίες".
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α) Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διερευνήσει το θέμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε όλες του τις διαστάσεις. Αναλυτικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα: το πρόγραμμα σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, οι διεθνείς τάσεις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα, η θεωρητική επιστημονική εκπαίδευση στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο (ειδίκευση), η παιδαγωγική κατάρτιση (ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς και μάθησης, πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, στιλ διδασκαλίας, ανάπτυξη επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητών, προϋποθέσεις αποτελεσματικής διδασκαλίας), η διδακτική κατάρτιση (σχεδιασμός, οργάνωση, διεξαγωγή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση διδασκαλίας), η Πρακτική Άσκηση (ορισμός, αναγκαιότητα, μοντέλα, οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση), η Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιεχόμενο σπουδών και αξίες, η επιμόρφωση (θεσμός, σκοπός, μοντέλα και τρόποι). Β) Επιπλέον στο ίδιο μάθημα εξετάζονται τα εξής θέματα που αφορούν την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών: Επικοινωνία, Διαχείριση κρίσεων, Αξιολόγηση.
Λέξεις Κλειδιά
Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, διεθνείς τάσεις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα, επιστημονική εκπαίδευση-παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση- πρακτική άσκηση, επιμόρφωση,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Α) Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διερευνήσει το θέμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε όλες του τις διαστάσεις. Αναλυτικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα: το πρόγραμμα σπουδών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, οι διεθνείς τάσεις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα, η θεωρητική επιστημονική εκπαίδευση στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο (ειδίκευση), η παιδαγωγική κατάρτιση (ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς και μάθησης, πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, στιλ διδασκαλίας, ανάπτυξη επικοινωνίας εκπαιδευτικού-μαθητών, προϋποθέσεις αποτελεσματικής διδασκαλίας), η διδακτική κατάρτιση (σχεδιασμός, οργάνωση, διεξαγωγή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση διδασκαλίας), η Πρακτική Άσκηση (ορισμός, αναγκαιότητα, μοντέλα, οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση), η Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιεχόμενο σπουδών και αξίες, η επιμόρφωση (θεσμός, σκοπός, μοντέλα και τρόποι). Β) Επικοινωνία, Διαχείριση κρίσεων, Αξιολόγηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Άσκηση Πεδίου
Εξετάσεις
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση:Γραπτή εξέταση στο τέλος του Εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αντωνίου, Χρήστος Ηρ. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Γκότοβος, Αθ. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση: επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg 1995. -Καψάλλης, Αχ. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Δ΄ έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2006. -Μπίκος, Κ. Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη. Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα 2004. -Ξωχέλλης, Π. Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Gutenberg 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-11-2019