Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ / THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGY IN GREECE AND THE INFLUENSE OF THE GREEK PEDAGOGUES
Τίτλος στα ΓερμανικάDie Entwicklung der Pädagogik in Griechenland und der Beitrag der Pädagogen
ΚωδικόςΕΠ0396
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΕΠΙΛΟΓΕΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 1
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280007835

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 194
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600145536
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
-Υποχρεωτική παρακολούθηση. -Υποχρεωτική εκπόνηση εργασίας. -Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση στο τέλος του Εξαμήνου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: - έχουν σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη για το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής επιστήμης, για τους επιμέρους κλάδους της και για τις μεθόδους έρευνας του γνωστικού της αντικειμένου, - συνειδητοποιήσουν την αξία των κύριων παιδαγωγικών εστιών της αγωγής, της κοινωνικοποίησης και της συναισθηματικής σταθεροποίησης των παιδιών και των εφήβων (οικογένεια, νηπιαγωγείο, σχολείο), - ενημερωθούν επιστημονικά για τους τρεις συντελεστές της τάξης (μαθητής, εκπαιδευτικός και μορφωτικά αγαθά), για την έννοια του Αναλυτικού προγράμματος και για τους παράγοντες που καθορίζουν τη σχολική τους επίδοση, - καταλάβουν ότι η Παιδαγωγική είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη επιστημονική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτισή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι: - να διερευνήσει την εξέλιξη της Παιδαγωγικής στην Ελλάδα κατά τον 19ο, 20ο και 21 αιώνα και να αποτιμήσει τη συμβολή συγκεκριμένων ξένων και Ελλήνων Παιδαγωγών στη θεμελίωση της Παιδαγωγικής ως Επιστήμης. - να εξετάσει τις επιδράσεις που άσκησαν στην ελληνική παιδαγωγική σκέψη οι παιδαγωγοί: Comenius, Pestalozzi, Fröbel, Herbart, Kerchensteiner, Dewey, Montessori, - να αποτιμήσει το έργο των Ελλήνων παιδαγωγών: Ι. Κοκκόνη, Δ. Ζαγγογιάννη, Ν. Εξαρχόπουλου, Δ. Γληνού, Αλ. Δελμούζου, Μ. Τριανταφυλλίδη, Θ. Κάστανου, Μ. Κουντουρά, Γ. Παλαιολόγου, Ε. Παπανούτσου, Χρ. Φράγγου, Αλ. Κοσμόπουλου, Π. Ξωχέλλη.
Λέξεις Κλειδιά
Παιδαγωγική σκέψη, ξένοι παιδαγωγοί, Έλληνες παιδαγωγοί, εξέλιξη της Παιδαγωγικής στην Ελλάδα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Σεμινάρια
Εξετάσεις
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
-Παρακολούθηση των μαθημάτων. -Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με βάση το σώμα σημειώσεων και την ύλη του βιβλίου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αντωνίου, Χρ. Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα. 3η έκδοση. Θεσσαλονίκη 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Houssaye, J. Δεκαπέντε παιδαγωγοί-Σταθμοί στην ιστορία της Παιδαγωγικής/μετφρ. Δέσπ. Καρακατσάνη. Αθήνα: Μεταίχμιο 2000. -Καραγιάννης, Θ. Παιδαγωγικά πορτρέτα. Αθήνα: Ντουντούμης 1992.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2020