Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Quality Assurance in Environmental Control and Management
ΚωδικόςΚ215
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014313

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης845
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600145965
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν τις βασικές Αρχές Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας, Να γνωρίσουν τη Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 Να εφαρμόσουν Στατιστικά Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας Να εξασκηθούν σε θέματα Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας σε Περιβαλλοντικές Μετρήσεις Να γνωρίσουν τις Αρχές και τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Ποιότητα, Αρχές Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Στατιστικά Εργαλεία Ελέγχου Ποιότητας, Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, Επικύρωση Μεθόδων Περιβαλλοντικών Δοκιμών και Διακριβώσεων, Παραδείγματα Εφαρμογής Ελέγχου Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας σε Περιβαλλοντικές Μετρήσεις, Αρχές και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS), Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Νομοθετικά όρια, Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), Πρότυπα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας και των Υδάτων, Δίκτυα και Συστήματα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Περιβάλλοντος (Ύδατα, Έδαφος, Ατμόσφαιρα). Υπολογισμοί και μοντέλα ρύπανσης. Παραδείγματα εφαρμογής.
Λέξεις Κλειδιά
Διασφάλιση Ποιότητας, Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών, Αρχές και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις311,2
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Εξετάσεις863,4
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις και με παρουσίαση μιας εργασίας που εκπονείται από τους ίδιους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις, διαφάνειες και πολυμεσικό υλικό διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-02-2020