Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ / Stress physiology
ΚωδικόςΒΑΖΝ713
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000570

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600146334
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ανατομία και Μορφολογία Φυτού, Φυσιολογία Φυτού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Εξοικειωθούν με τις έννοιες κλειδιά που υπεισέρχονται στις βασικές διεργασίες του φυτού, όταν αυτό υπόκειται σε αντίξοα περιβάλλοντα. 2. Αντιλαμβάνονται την επίδραση ακραίων περιβαλλόντων στην ανάπτυξη και στην παραγωγή των καλλιεργειών και των αυτοφυών φυτών. 3. Έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, ούτως ώστε, γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του φυτού σε αντίξοες συνθήκες και την αντίδρασή του σε αυτές, να είναι σε θέση να το προστατεύσουν και να το καλλιεργήσουν με επιτυχία. 5. Είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα πλέον πρόσφατα βιοτεχνολογικά επιτεύγματα που αφορούν την κατανόηση της λειτουργίας και της αντίδρασης του φυτού σε αντίξοα περιβάλλοντα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγικές έννοιες: Η πρόκληση του ορισμού της καταπόνησης. Είδη καταπονήσεων. Μηχανισμοί αντοχής (αποφυγή, ανοχή). 2. Κατηγοριοποίηση των μηχανισμών αντοχής ανά καταπόνηση. Συνάφεια τελικής αντίδρασης του φυτού σε ετερόκλητες καταπονήσεις. 3. Αναγνώριση και μεταγωγή του σήματος καταπόνησης: Ο ρόλος των ορμονών. Συντονισμός των αντιδράσεων του φυτού στην καταπόνηση. 4. Η αντίδραση του φυτού σε δυσμενή περιβάλλοντα στο μοριακό, κυτταρικό και μεταβολικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (γενικές έννοιες): Υποκινητές και έκφραση γονιδίων. Πρωτεΐνες και άλλοι μεταβολίτες που η βιοσύνθεσή τους επάγεται από παράγοντες καταπόνησης. 5. Προέλευση και είδη ενεργών μορφών οξυγόνου. Αντιοξειδωτικός μηχανισμός (ενζυμικά και μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά μόρια). Οξειδωτική έκρηξη και ο ρόλος της στην άμυνα του φυτού. 6. Επίδραση καταπονήσεων και μηχανισμοί αντοχής σε επιμέρους αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης (από το μοριακό και κυτταρικό επίπεδο στο επίπεδο του φυτικού οργανισμού): Έλλειψη νερού, ξηρασία. 7. Αλατότητα 8. Υψηλές θερμοκρασίες 9. Θερμοκρασίες παγετού 10. Ανεπάρκεια οξυγόνου (ανοξία, υποξία), πλημμύρες 11. Βαρέα μέταλλα, φυτοανάπλαση 12. Ρύπανση ατμόσφαιρας (πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι, μηχανισμοί αντοχής των φυτών στο Ο3 και στο SO2, συμπτωματολογία των καλλιεργούμενων φυτών από την έκθεσή τους σε O3, SO2, οξείδια αζώτου, φθόριο και PAN) 13. State of the art στην έρευνα διαφόρων βιομορίων που ενέχονται στην αντοχή των φυτών σε καταπονήσεις. Έμφαση σε ουβικουτίνη, αντιψυκτικές και παγοπυρηνοποιητικές πρωτεΐνες, μπεταΐνες και μπεταλαΐνες, υδατοπορίνη, Ca2+-/καλμοδουλίνη. Σύνοψη-Συμπεράσματα.
Λέξεις Κλειδιά
Ακραίες Θερμοκρασίες, Ξηρασία, Έλλειψη Νερού, Αλατότητα, Βαρέα Μέταλλα, Ρύπανση Ατμόσφαιρας, Αβιοτικές Καταπονήσεις Φυτών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και emails
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (πολλαπλών επιλογών) στο τέλος του εξαμήνου, στη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-06-2016