Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 / Advanced Geographic Information Systems
ΚωδικόςΕΔΝ703
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000695

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146344
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 455Ε ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • Ν237Ε ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τις βασικές αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, και τις κύριες εφαρμογές τους στις γεωεπιστήμες, 2. είναι εξοικειωμένοι με τα συνήθη γεωγραφικά δεδομένα τύπου vector και raster και θα μπορούν να κάνουν γεωγραφικές αναλύσεις, 3. μπορούν να χειρίζονται τα συνήθη λογισμικά ΓΣΠ και τα εργαλεία για γεωγραφική ανάλυση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητικό υπόβαθρο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), λογισμικά και σχετιζόμενος εξοπλισμός ΓΣΠ, μοντέλα δεδομένων, εισαγωγή γεωγραφικών δεδομένων, θεωρητικό υπόβαθρο γεωγραφικής ανάλυσης, γεωγραφικές αναλύσεις υπέρθεσης, γεωγραφικές αναλύσεις γειτνίασης, δημιουργία και ανάλυση συνεχούς επιφάνειας με μεθόδους χωρικής παρεμβολής, στοιχεία θεματικής χαρτογραφίας και χαρτογραφική απόδοση. Εφαρμογές ΓΣΠ στις γεωεπιστήμες. Ασκήσεις και εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ΓΣΠ, γεωγραφική ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Εκπαιδευτικά γεωγραφικά δεδομένα για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint και ESRI ArcGIS Desktop. Εργαστηριακές ασκήσεις στη νησίδα των Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Εργαστηριακή Άσκηση80
Φροντιστήριο60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
50% Παρουσίαση ατομικού θεωρητικού θέματος 50% ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων - εξέταση στον Η/Υ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ν. Συλλαίος, Ι. Γήτας και Γ. Συλλαίος (2007). Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στην Τηλεπισκόπηση. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 544 σελ. (Κωδ. Εύδοξος: 7965)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κ. Κουτσόπουλος (2005). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάλυση χώρου, 2η έκδοση. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 401 σελ. T. Bernhardsen (2002). Geographic Information Systems: An Introduction, 3rd Edition. Wiley, 448 pages.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2015