Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡ/ΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤ/ΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΕΣ / GENETICS AND BIOTECHNOLOGY IN FISHERIES AND AQUACULTURE
ΚωδικόςΖΠΝ718
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡ/ΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤ/ΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146416
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1) γνωρίζουν τις εφαρμογές της μοριακής γενετικής και της Βιοτεχνολογίας στην Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες 2) μπορούν να κατανοούν τη σημασία της ορθολογικής χρήσης των μοριακών και βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη βελτίωση των καλλιεργούμενων ειδών και στη διατήρηση των φυσικών ιχθυοαποθεμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανακεφαλαίωση γενικών αρχών του γενετικού υλικού, Γενετική ποικιλότητα, Χρήση Μοριακών γενετικών δεικτών στην Ιχθυοκομία – Αλιεία, Εκτίμηση της γενετικής δομής φυσικών ιχθυοπληθυσμών, Γενετικές θεωρήσεις στις υδατοκαλλιέργειες, Γενετική ποσοτικών χαρακτηριστικών και υδατοκαλλιέργειες, Χειρισμοί των Χρωμοσωμάτων στα ψάρια, Δημιουργία πολυπλοειδών ψαριών, Γυνογένεση - ανδρογένεση, Αναστροφή φύλου και διασταυρώσεις, Γενετική Μηχανική και Υδατοκαλλιέργειες, Δημιουργία διαγενετικών ειδών, Γενετικοί κίνδυνοι των φυσικών ιχθυοαποθεμάτων και οικοσυστημάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Μοριακοί Δείκτες, Χειρισμός Χρωμοσωμάτων, Βιοτεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-11-2015