Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ / Advanced Methodologies in Irrigation
ΚωδικόςΜΥΝ717
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000887

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146431
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
 • 405Υ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
 • 406Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
 • 425Ε ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. κατανοούν τις διαδικασιες υπολογισμου των αναγκών των φυτών σε νερό και των αρδευσεων 2. μπορούν να δίνουν λύσεις προγραμματισμου και εφαρμογής των αρδευσεων. 3. μπορούν να βρισκουν τη βελτιστη λύση αξιοποιησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων στη γεωργία. 4. μπορουν να συμμετέχουν σε μελέτες διαχείρισης του αρδευτικου νερού δηλ. αξιοποίηση φυσικών πόρων, σχεδιασμου έργων άρδευσης και μεθόδων άρδευσης στον αγρο 5 μπορουν να προτείνουν λύσεις αξιοποιησης υδάτικών πόρων οριακής ποιότητας όπως υφάλμυρων νερών και εκροών επεξεργασίας λυμάτων στην γεωργία 6. να αποκτίσουν τις βάσεις διεξαγωγής ερευνας σε αντικείμενα αρδευσεων, αναγκών των φυτών σε νερό, ακόρεστης ροής, διαχείρισης νερού στον αγρό και αξιοποίησης υδατικών πόρων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αποθήκευση του νερού στο έδαφος. Διήθηση και ανακατανομή εδαφικού νερού. Εξισώσεις και λύσεις της κίνησης του νερού σε ακόρεστο/καλλιεργούμενο έδαφος. Εκτίμηση των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό άρδευσης. Σύγχρονες μέθοδοι εκτίμησης της εξατμισοδιαπνοής. Διερεύνηση φυτικών συντελεστών σε συνθήκες διαθεσιμότητας και περιορισμένης εδαφικής υγρασίας. Απόδοση καλλιεργειών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα νερού. Προγραμματισμός των αρδεύσεων με τη βοήθεια του εδαφικού υδατικού ισοζυγίου και την εφαρμογή μοντέλων βελτιστοποίησης (γραμμικός, δυναμικός, μη γραμμικός προγραμματισμός σε συνδυασμό με τεχνικές επίτευξης ολικού βέλτιστου) για πλήρη και ελλειμματική άρδευση καλλιεργειών. Κοστολόγηση αρδευτικού νερού. Βέλτιστος σχεδιασμός των μεθόδων άρδευσης. Παράμετροι βέλτιστου σχεδιασμού αρδευτικών δικτύων.
Λέξεις Κλειδιά
αρδευσεις, διαχείριση νερού, ακόρεστη ροή, εξατμισοδιαπνοή, αναγκες καλλιεργειών, μέθοδοι άρδευσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αντωνόπουλος, Β., 1999. Υδρολογιά της Ακόρεστης ζώνης του Εδάφους, Εκδοση Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονικη
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2016