Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / Numerical Solution of Partial Differential Equations
ΚωδικόςΜΥΝ718
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000888

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146432
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
 • 401Υ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • 415Υ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μπορούν να κατανοουν τις διαφορικές εξισώσεις και τα προβλήματα που περιγράφουν Να επιλύουν διαφορικές εξισώσεις με αριθμητικές μεθόδους Να εξιολογούν τα αποτελέσματα των μαθηματικών μοντέλων Να προγραμματιζουν και σχεδιαζουν μαθηματικά μοντέλα Να προτείνουν τις απαραιτητες μετρήσεις φυσικών προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία γενικής αριθμητικής ανάλυσης. Μέθοδοι επίλυσης συστημάτων αλγεβρικών εξισώσεων. Τριδιαγωνικά μητρώα και ταινιοειδή μητρώα. Μέθοδος Cholesky (Thomas), Jacob, Gauss, Gauss-Seidel. Τεχνικές υπερχαλάρωσης. Κατάταξη ΜΔΕ. Προσέγγιση παραγώγων με εξισώσεις διαφορών. Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για την αριθμητική επίλυση εξισώσεων παραβολικού, ελλειπτικού και υπερβολικού τύπου. Μέθοδος των χαρακτηριστικών για την αριθμητική επίλυση εξισώσεων υπερβολικού τύπου. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. Μονοδιάστατα, διδιάστατα και ισοπαραμετρικά στοιχεία. Συναρτήσεις παρεμβολής πρώτου και δευτέρου βαθμού. Μέθοδος Galerkin και Petrov-Galerkin. Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων ελλειπτικού, παραβολικού και υπερβολικού τύπου με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.
Λέξεις Κλειδιά
Μητρωα, πεπερασμενες διαφορες, πεπερασμένα στοιχεία, διαφορικές εξισώσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015