Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / Water Resources Management
ΚωδικόςΜΥΝ726
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000892

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146436
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν039Ε ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • Ν207Υ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. μπορούν να υπολογίζουν τη ζήτηση νερού από διάφορες χρήσεις 2. μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης και βελτιστοποίησης των διαθέσιμων υδατικών πόρων 3. μπορούν να εκπονούν μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια και συνιστώσες της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ανάπτυξη στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους. Αρχές διαχείρισης σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαμερίσματος. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο υδατικών πόρων. Ανάλυση των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας. Οδηγία πλαίσιο για τα νερά 2000/60. Διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικής πληροφορίας με σύγχρονες μεθόδους. Εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής με τη βοήθεια υδρολογικών μοντέλων (ενιαία, ημικατανεμημένα, κατανεμημένα κ.λπ.). Υδρολογική προσομοίωση και πρόγνωση για την εκτίμηση των πιθανών επιδράσεων και επιπτώσεων της αλλαγής χρήσεων γης και κλίματος. Χωροχρονική κατανομή και προβλήματα διαθεσιμότητας – ζήτησης υδατικών πόρων. Υδρολογικός σχεδιασμός, διακινδύνευση και διαστασιολόγηση έργων διαχείρισης υδατικών πόρων (ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού, αντιπλημμυρικά έργα κ.λπ.). Αντιμετώπιση και διαχείριση ακραίων υδρολογικών φαινομένων (πλημμύρες, ξηρασίες). Μοντέλα λήψης αποφάσεων και τεχνικές βελτιστοποίησης (γραμμικός, ακέραιος, δυναμικός, μη γραμμικός προγραμματισμός κ.λπ.) στη διαχείριση υδατικών πόρων. Ανάλυση κόστους – οφέλους υδατικών συστημάτων. Εφαρμογές διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα και διεθνώς.
Λέξεις Κλειδιά
υδατικοί πόροι, διαχείριση, βελτιστοποίηση, μοντέλα βροχής - απορροής, πλημμύρες, ξηρασίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και moodle. Εργαστηριακές ασκήσεις: εκπόνηση μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
75% Γραπτές εξετάσεις 25% Εκπόνηση μελέτης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., 2004. Τεχνική Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων. Εκδόσεις Γιαχούδη. Mays L.W., 1996. "Water Resources Handbook". McGraw-Hill, Inc. Louks, D.P., van Beek, E., Stedinger, J.R., Dijkman, J.P.M. and Villars, M.T., 2005. Water Resources Systems Planning and Management: An Introduction to Methods, Models and Applications. UNESCO and WL/Delft Hydarulics.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2016