Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / Advanced Food Biotechnology
ΚωδικόςΤΧΝ708
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000998

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600146482
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα διάφορα συστήματα ζυμώσεων, ρεολογία του υγρού της ζύμωσης, μεταφορά μάζας και προσδιορισμός του συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου σε βιοαντιδραστήρες αναδεύσεως και στήλης. Κινητική των ακινητοποιημένων ενζύμων και ακινητοποιημένων κυττάρων σε ζύμωση βυθού. Εφαρμογές των ακινητοποιμένων ενζύμων και κυττάρων σε βιομηχανική κλίμακα. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων κατά την βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων σε βιοαντιδραστήρες. Επεξεργασία υποπροϊόντων χημικών και γεωργικών βιομηχανιών. Νέα συστήματα ζυμώσεων. Νέα προϊόντα που παράγονται με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Αυτόλυση και οξειδωτικό στρες των μικροοργανισμών κατά την παραγωγή προϊόντων σε ζύμωση βυθού. Γενετική μηχανική των μικροοργανισμών. Ενότητες 1η και 2η εβδομάδα. Μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα διάφορα συστήματα ζυμώσεων. 3η εβδομάδα. Ρεολογία του υγρού της ζύμωσης 4η εβδομάδα. Μεταφορά μάζας και προσδιορισμός του συντελεστή μεταφοράς οξυγόνου σε βιοαντιδραστήρες αναδεύσεως και στήλης 5η εβδομάδα. . Κινητική των ακινητοποιημένων ενζύμων και ακινητοποιημένων κυττάρων σε ζύμωση βυθού. 6η και 7η εβδομάδα. Εφαρμογές των ακινητοποιμένων ενζύμων και κυττάρων σε βιομηχανική κλίμακα. 8η εβδομάδα. Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων κατά την βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων σε βιοαντιδραστήρες 9η εβδομάδα. Επεξεργασία υποπροϊόντων χημικών και γεωργικών βιομηχανιών 10η εβδομάδα. Νέα συστήματα ζυμώσεων. 11η εβδομάδα. Νέα προϊόντα που παράγονται με βιοτεχνολογικές μεθόδους 12η εβδομάδα. Αυτόλυση και οξειδωτικό στρες των μικροοργανισμών κατά την παραγωγή προϊόντων σε ζύμωση βυθού 13η εβδομάδα. Γενετική μηχανική των μικροοργανισμών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2015