Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1 / Advanced Remote Sensing
ΚωδικόςΕΔΝ719
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000706

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146544
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 455Ε ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • Ν237Ε ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τις βασικές αρχές της τηλεπισκόπησης, και τις κύριες εφαρμογές της στις γεωεπιστήμες, 2. είναι εξοικειωμένοι με τα συνήθη γεωγραφικά δεδομένα τύπου raster και θα μπορούν να κάνουν ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, 3. μπορούν να χειρίζονται τα συνήθη λογισμικά τηλεπισκόπησης και τα εργαλεία για ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητικό υπόβαθρο τηλεπισκόπησης, λογισμικά και σχετιζόμενος εξοπλισμός τηλεπισκόπησης, χαρακτηριστικά κύριων δορυφόρων παρακολούθησης της γης, αναζήτηση δορυφορικών δεδομένων, θεωρητικό υπόβαθρο ακτινοβολίας στο ορατό, υπέρυθρο, θερμικό μήκος κύματος, επίδραση της ατμόσφαιρας, ανάκλαση από έδαφος, νερό, βλάστηση, ψηφιακή ενίσχυση εικόνας, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, γεωαναφορά εικόνας, φασματική ταξινόμηση εικόνας. Εφαρμογές τηλεπισκόπησης στις γεωεπιστήμες. Ασκήσεις και εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
τηλεπισκόπηση, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Εκπαιδευτικά γεωγραφικά δεδομένα για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint και ERDAS Imagine. Εργαστηριακές ασκήσεις στη νησίδα των Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Εργαστηριακή Άσκηση80
Φροντιστήριο60
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
50% Παρουσίαση ατομικού θεωρητικού θέματος 50% ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων - εξέταση στον Η/Υ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ν. Συλλαίος, Ι. Γήτας και Γ. Συλλαίος (2007). Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στην Τηλεπισκόπηση. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 544 σελ. (Κωδ. Εύδοξος: 7965)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Θ. Αστάρας (2011). Τηλεπισκόπιση - Φωτοερμηνεία στις γεωεπιστήμες, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη, 484 σελ. Σ. Μερτίκας (2006). Τηλεπισκόπηση & Ψηφιακή ανάλυση εικόνας. Εκδόσεις Ίων, 449 σελ. Τ. Lillesand, R.W. Kiefer, J. Chipman (2007). Remote Sensing and Image Interpretation, 6th edition. Wiley, 804 pages.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2015