Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Waste Management – Protection of the Environment
ΚωδικόςΜΥΝ709
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000881

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146614
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 026Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
 • 401Υ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 • 426Ε ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • 429Ε ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • 436Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κάνουν διαστασιολόγηση και μελέτη κέντρων επεξεργασίας λυμάτων Να σχεδιάζουν το σύστημα απομάκρυνσης των ζωικών αποβλήτων από μία κτηνοτροφική μονάδα Να εκπονούν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυσικές, βιολογικές, χημικές ιδιότητες των ζωικών λυμάτων. Επιλογή συστήματος επεξεργασίας. Κριτήρια ποιότητας των ζωικών λυμάτων. Συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας ζωικών λυμάτων. Φυσικές, βιολογικές, βιοχημικές και θερμοχημικές μέθοδοι. Αξιοποίηση και διάθεση ζωικών λυμάτων (παραγωγή ενέργειας, ανάκτηση υλικών). Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. Συστήματα δεξαμενών σταθεροποίησης, υδροχαρών φυτών με επιπλέοντα ή βυθισμένα φυτά. Συστήματα τεχνητών υγροτόπων με λεκάνες οριζόντιας ελεύθερης υδατικής επιφάνειας, με λεκάνες υπόγειας ροής και με λεκάνες περιοδικής κατάκλυσης με κατακόρυφη ροή. Διαστασιολόγηση και μελέτη κέντρων επεξεργασίας λυμάτων. Προέγκριση χωροθέτησης. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Τεχνητοί Υγρότοποι; Ζωικά απόβλητα; συστήματα επεξεργασίας; μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Φροντιστήριο30
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Εξετάσεις120
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αντωνόπουλος, Β.Ζ., 2010. Υδραυλική Περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών Υδάτων, Εκδοσεις Τζιολα, Θεσσαλονίκη
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015