Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΜΕ και Σημειωτική του θεάματος / Mass Media and the Semiotics of Spectacle
ΚωδικόςΜΜ0100
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Πασχαλίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΜΕ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000196

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΜΕ και Σημειωτική του θεάματος
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600147789
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση A. να κατανοούν τη σημειωτική ιδιομορφία ορισμένων βασικών μορφών της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας Β. να αξιοποιούν τη σημειωτική προκειμένου να αναλύουν κριτικά βασικές μορφές της σύγχρονης οπτικής επικοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά την αξιοποίηση των θεωρητικών και αναλυτικών εργαλείων της κοινωνικής και οπτικής σημειωτικής στη μελέτη των σύγχρονων μορφών και ειδών οπτικής επικοινωνίας. Καλύπτοντας μια ποικιλία χρήσεων της εικόνας – στους τομείς της πληροφόρησης, της διαφήμισης, της πολιτικής – αλλά και υλικών μορφών της – τύπος, αφίσα, λογότυπα, ψηφιακά μέσα - το μάθημα εστιάζεται στα ζητήματα ανάλυσης και ερμηνείας που θέτουν οι σύγχρονες μορφές και τα είδη οπτικής επικοινωνίας σε ό,τι αφορά αφενός τον ιδιαίτερο τρόπο σύνθεσης και νοηματικής οργάνωσής τους, και αφετέρου τις πολιτισμικές και ιδεολογικές διαστάσεις τους.
Λέξεις Κλειδιά
Σημειωτική, Oπτική Επικοινωνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν έκταση περ. 3.000 λέξεις, και να συνοδεύονται από κατάλληλη βιβλιογραφική υποστήριξη και σχετικό φωτογραφικό/εικονογραφικό υλικό. Θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (σε .docx) έως τη λήξη της πρoσεχούς εξεταστικής περιόδου. 2. Κατά την αξιολόγηση της εργασίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής κύρια κριτήρια: η σχολαστική τήρηση της συγγραφικής δεοντολογίας (παραπομπές κλπ), η αναζήτηση, επιλογή και ουσιαστική αξιοποίηση κατάλληλης βιβλιογραφίας, η προσεγμένη δομή, συνοχή και ορθογραφία του κειμένου, η σαφήνεια των επιχειρημάτων, το λιτό και ακριβές ύφος, η μεθοδική εφαρμογή των αναλυτικών εργαλείων που διδάχθηκαν, η σωστή μορφοποίηση του κειμένου. 3. Κάθε περίπτωση μη σωστά αποδιδόμενου παραθέματος ή ανώνυμης χρήσης κειμένων/ εργασιών άλλων προσώπων, θεωρείται λογοκλοπή και επισύρει τον αυτόματο μηδενισμό της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kress, Gunther & Theo van Leeuwen. Η Ανάγνωση των Εικόνων. Επίκεντρο 2010
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Arnheim, R. Tέχνη και Oπτική Aντίληψη. Θεμέλιο 2000 Barthes, R. Mυθολογίες-Mάθημα. Pάππας 1979 -»- Eικόνα-Mουσική-Kείμενο. Πλέθρο -»- O Φωτεινός Θάλαμος. Σημειώσεις για τη Φωτογραφία. Pάππας 1983 Berger, J. H Eικόνα και το Bλέμμα. Oδυσσέας 1986 Leeuwen, Theo van & C. Jewitt. Handbook of Visual Analysis. Sage 2001 Mουτσόπουλος, Θ. Mοιάζει με άνθρωπο(ς)? Aνθρωπομορφισμός, Aφαίρεση και Σχηματοποίηση στη μαζική κουλτούρα. Futura 1997 Mulvey, L. Οπτικές και άλλες απολαύσεις. Παπαζήσης 2005 Παπαϊωάνου, Ηρακλής. Η χώρα του Marlboro και η χλιαρή άγρια Δύση. Άγρα 2009 Παστουρώ, Μισέλ. Μπλε. Η ιστορία ενός χρώματος. Μελάνι 2007 Παστουρώ, Μισέλ. Το ρούχο του διαβόλου. Μελάνι 2003 Πασχαλίδης, Γ. «Imago Mundi και η διαμάχη για την παγκοσμιοποίηση». Στο Ε. Χοντολίδου, Γ. Πασχαλίδης κ.ά. (επιμ.) Διαπολιτισμικότητα,Tαυτότητες και Παγκοσμιοποίηση. Gutenberg 2008, 35-54. Πασχαλίδης, Γ. «Γέφυρες, πόρτες, παράθυρα. Οι μεταφορικές βάσεις και υπερβάσεις των συνόρων». Στο Γ. Πασχαλίδης, Ε. Χοντολίδου, Ι. Βαμβακίδου (επιμ.) Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές. University Studio Press, 429-82. Peirce, C.S. «H Λογική ως Σημειωτική: H Θεωρία των Σημείων» στο Kείμενα Σημειολογίας. Nεφέλη 1981
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-11-2019