Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση Ποσοτικών Δεδομένων / Quantitative Data Analysis
ΚωδικόςΜΜ4100
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Τσιγγίλης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000423

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση Ποσοτικών Δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600147839
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. Να κατέχουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στατιστικής ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων 2. Να σχεδιάζουν βάση εισαγωγής δεδομένων, να τη δημιουργούν και να εισάγουν τα στοιχεία της έρευνας 3. Να μπορούν να διεξάγουν στατιστική ανάλυση δεδομένων με τη χρήση λογισμικού που παρέχεται από το Α.Π.Θ. 4. Να γνωρίζουν και να μπορούν να ελέγξουν τις προϋποθέσεις της κάθε ανάλυσης 5. Να κατανοούν πότε και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες στατιστικές δοκιμασίες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Είδη κλιμάκων μέτρησης, Δημιουργία αρχείου εισαγωγής δεδομένων, Πίνακες συχνοτήτων, Μέτρα κεντρικής θέσης, Μέτρα Διασποράς, Επιλογή του κατάλληλου γραφήματος για παρουσίαση των δεδομένων, Κανονική Κατανομή, Τυπική Κανονική Κατανομή, Δειγματική Κατανομή Μέσων Τιμών, Έλεγχος υποθέσεων, t-test ενός δείγματος, t-test δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, ανάλυση συσχέτισης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις20
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2011) - Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Μοτίβο Εκδοτική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χαλικιάς, Μ., Μανωλέσσου, Α., & Λάλου, Π. (2015). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2019