Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔημοσιογραφία και Λογοτεχνία / Journalism and Literature
ΚωδικόςΔΗ1700
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΖωή Βερβεροπούλου
Γνωστικό ΑντικείμενοΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000150

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔημοσιογραφία και Λογοτεχνία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600147912
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: 1. Προσδιορίζει με σαφήνεια τα όρια μεταξύ δημοσιογραφικής και λογοτεχνικής δραστηριότητας/γραφής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και να αναγνωρίζει τις συγγένειες αλλά και τις διαφορετικές λειτουργίες και τους διαφορετικούς κώδικές τους. 2. Αναγνωρίζει την ύπαρξη υβριδικών κειμένων με δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τους ειδικούς επικοινωνιακούς στόχους τους. 3. Εφαρμόζει τεχνικές της δημιουργικής γραφής στη δημοσιογραφική αρθρογραφία και αντιστρόφως, δηλ. δημοσιογραφικές τεχνικές στα πεδία της δημιουργικής γραφής. 4. Συντάσσει α) άρθρα Νέας Δημοσιογραφίας, β) ρεπορτάζ βιβλίου, γ) προσωπικές στήλες και δ) σχολιαστικές δημοσιογραφικές στήλες για λογοτεχνικά θέματα. 5. Αντιλαμβάνεται καλύτερα τον πολύπλοκο επαγγελματικό του ρόλο (του δημοσιογράφου) μέσα από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παράλληλη διερεύνηση της δημοσιογραφικής και της λογοτεχνικής γραφής και αντιπαραβολή τους. Συγγένειες και διαφορές. Επικοινωνιακή λειτουργία, κώδικες, αισθητικές-υφολογικές επιταγές και συμβάσεις. Δημοσιογράφοι και λογοτέχνες, δημοσιογράφοι-λογοτέχνες, πρόσληψη και αναγνώστης. Παρουσία και ρόλος της λογοτεχνίας στον Τύπο και γενικότερα στα ΜΜΕ. Νέα Δημοσιογραφία, χρονογράφημα, δημοσιογραφία και ΜΜΕ στη λογοτεχνία.
Λέξεις Κλειδιά
Δημοσιογραφία, Λογοτεχνία, Λογοτεχνική (Νέα) Δημοσιογραφία, Δημοσιογραφική λογοτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Φωτοτυπίες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαδίκτυο (δημοσιογραφικές και λογοτεχνικές ιστοσελίδες) Ηλεκτρονική αλληλογραφία με τους φοιτητές (ενημέρωση και βιβλιογραφία)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1.Γραπτή εργασία και προφορική παρουσίαση 40% 2.Γραπτή εξέταση 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Νίκος ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ. Η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, Εκδ. Πόλις, 2014. 2. Τρούμαν ΚΑΠΟΤΕ, Εν ψυχρώ, Αθήνα, Εκδ. Καστανιώτης, 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μ.Μ.Ε. και Λογοτεχνία. Το παρόν και το μέλλον μιας συμπόρευσης, Πρακτικά Συνεδρίου, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Αθήνα, 28-29 Νοεμβρίου 2007. Περιοδικό Διαβάζω 293 (1992), Αφιέρωμα: «Το χρονογράφημα». Περιοδικό Η Λέξη 104 (1991), Αφιέρωμα: «Δημοσιογραφία και λογοτεχνία». ΑΛΜΠΑΝΗ, Β. (επιμ.). Ένας αιώνας χρονογράφημα 1899–1999. Αθήνα, Καστανιώτης, 2000. ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζ., «Τρόποι της δημοσιογραφίας στο σώμα της λογοτεχνίας», Δια-κείμενα 10 (2008), σσ. 43-56. ΚΑΠΙΣΙΝΣΚΙ Ρ., Αυτοπροσωπογραφία ενός ρεπόρτερ, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2009 ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑ Μ., «Δημοσιογραφικές πρακτικές στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία», Δια-κείμενα 10 (2008), σσ. 99-110. ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ Γ.Φ., «Το χρονογράφημα και η ποίηση της καθημερινότητας», στον συλλογικό τόμο Π. Πολίτης (επιμ.) Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας. Το ελληνικό παράδειγμα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 2008. ΠΟΛΙΤΗΣ Π., «Ανθρώπινες ιστορίες ή το αλφαβητάρι του αφηγηματικού ιμπρεσιονισμού», Δια-κείμενα 10 (2008), σσ. 15-27. ΦΡΕΡΗΣ Γ., «Ιστορία, δημοσιογραφία, μυθιστορία: Το Ζ του Β. Βασιλικού», Δια-κείμενα 10 (2008) σσ. 111-119. ΧΟΛΙΒΑΤΟΥ Ν., «Το φαινόμενο της Νέας Δημοσιογραφίας: Η δημοσιογραφική αφήγηση στα όρια της λογοτεχνικής γραφής», Δια-κείμενα 10 (2008), σσ. 29-42. ΧATZΗΣΑΒΒΙΔΗΣ Σ., Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφικός λόγος, Αθήνα, Gutenberg, 1999, σσ. 94-102. Thérenty Μ. Ε. & A. Vaillant (επιμ.), Presse et plumes: Journalisme et littérature au XIXe siècle, Montpellier, Nouveau Monde, 2005. Boucharenc Μ. & J. Deluche (επιμ.), Littérature et reportage, Limoges, PULIM, 2001. Evrard F., Fait divers et littérature, Paris, Nathan, 1997. Wolfe T. & E. W. Johnson, The New Journalism, New York, Harper & Row, 1973. -Αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα και δημοσιογραφικά άρθρα από την επικαιρότητα (διαφορετικά σε κάθε εξάμηνο), που διανέμονται στην τάξη από τη διδάσκουσα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2017