Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤέχνη και μαζική επικοινωνία / Mass Communication and the Arts
ΚωδικόςΜΜ0200
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξανδρος Μπαλτζής
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΜΕ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000197

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤέχνη και μαζική επικοινωνία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600147922
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν: 1. Τις βασικές λειτουργίες των τεχνών στο πλαίσιο των κοινωνιών στις οποίες κυριαρχεί η μαζική επικοινωνία. 2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών τέχνης ως μορφών επικοινωνίας και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν στην ύστερη νεωτερικότητα. 3. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του συστήματος για την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. 4. Τις οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές διαστάσεις των βιομηχανιών του πολιτισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Βασικές έννοιες – εισαγωγή: οι τέχνες από τις προνεωτερικές στις νεωτερικές κοινωνίες. 2. Η διαμόρφωση της σύγχρονης αντίληψης για τις τέχνες και η θεσμοθέτησή της. 3. Πολιτισμικοί διαχωρισμοί, εκβιομηχάνιση και βιομηχανοποίηση. 4. Η συζήτηση για τη μηχανική αναπαραγωγή – θεωρίες για τη μαζική κουλτούρα. 5. Οι πολιτιστικές βιομηχανίες και το σύστημα παραγωγής πολιτισμού. 6. Η μαζική κουλτούρα ως αντικείμενο της τέχνης. 7. Η τέχνη ως αντικείμενο της μαζικής κουλτούρας. 8. Τέχνη και διαφήμιση. 9. Πλουραλισμός και μεταμοντερνισμός. 10. Τέχνη και κοινωνική παρέμβαση – παρεμβατική τέχνη, εναλλακτικές μορφές τέχνης. 11. Τα νέα μέσα επικοινωνίας και οι τέχνες. 12. Σύνοψη – προετοιμασία για τις εξετάσεις.
Λέξεις Κλειδιά
τέχνη, μαζική κουλτούρα, βιομηχανίες πολιτισμού, μέσα μαζικής επικοινωνίας, διαφήμιση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Άρθρα από επιστημονικά περιοδικά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων85
Εξετάσεις1
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, κ.λπ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Walker, J. (2010). Η τέχνη στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Βερνίκος, Ν., Δασκαλοπούλου, Σ., Μπαντιμαρούδης, Φ., Μπουμπάρης, Ν. - επιμ. (2005). Πολιτιστικές βιομηχανίες. Διαδικασίες, υπηρεσίες, αγαθά. Αθήνα: Κριτική. 2. Becker, H. S. (1984). Art worlds. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 3. Benjamin, W. (1978). Δοκίμια για την τέχνη (κεφάλαιο: "Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του"). Αθήνα: Κάλβος. 4. Bourdieu, P. (2006). Οι κανόνες της τέχνης. Αθήνα: Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-10-2019