Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ / PLANT PHYSIOLOGY
ΚωδικόςBO.03.13
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βλαχονάσιος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001117

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 288
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό327

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά423
Class ID
600148322
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Η/Υ, γνώσεις λειτουργικού συστήματος Windows10, εμπειρία στη χρησιμοποίηση δικτύου δεδομένων Η/Υ, internet browser, αγγλικής γλώσσας. Βασικές γνώσεις βιοχημείας, κυτταρολογίας, ιστολογίας και οργάνων των φυτών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: α) Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες (μηχανισμούς) των φυτικών οργανισμών με έμφαση στις λειτουργίες που απαντώνται μόνο ή κυρίως στους φυτικούς οργανισμούς, β) Γνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις των μηχανισμών, γ) Γνωρίζουν τις αποκρίσεις των φυτικών οργανισμών σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, δ) Μπορούν να αναζητούν και να ανακτούν βιβλιογραφικές πληροφορίες, ε) Μπορούν να αναλύουν και να παρουσιάζουν δεδομένα που έχουν συλλέξει κατά τις εργαστηριακές τους ασκήσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Φωτοσύνθεση: φωτεινές αντιδράσεις. • Φωτοσυνθετική δέσμευση και αναγωγή του άνθρακα (κύκλοι C3, C2). • Συστήματα αύξησης της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα. • Το νερό και οι διεργασίες μεταφοράς του. • Ανόργανη θρέψη των φυτών. • Αύξηση και ανάπτυξη: φυτικές ορμόνες, επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη, μηχανισμοί άνθησης. • Ωρίμανση καρπών και γήρανση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις481,9
Εργαστηριακή Άσκηση120,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων883,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών241,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Διαρκής αξιολόγηση, με βάση την συμμετοχή και την απόκτηση δεξιοτήτων στις εργασίες που ζητούνται από το διδάσκονται και στην άσκηση εποικοδομητικής κριτικής στις εργασίες άλλων φοιτητών. Εργαστηριακή αξιολόγηση της σύνθετης δεξιότητας κάθε φοιτητή, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να εκπονεί, να παρουσιάζει και να υποστηρίζει την πρακτική του εργασία ενώπιον του διδάσκοντα και συμφοιτητών του. Ο κάθε φοιτητής θα αξιολογηθεί για την ικανότητά του: • Να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες (μηχανισμούς) των φυτικών οργανισμών με έμφαση στις λειτουργίες που απαντώνται μόνο ή κυρίως στους φυτικούς οργανισμούς. • Να γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεων των μηχανισμών. • Να γνωρίζει τις αποκρίσεις των φυτικών οργανισμών σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. • Να μπορεί να αναζητεί βιβλιογραφικές πληροφορίες. • Να μπορεί να αναλύει και να παρουσιάζει δεδομένα που έχει συλλέξει κατά τις εργαστηριακές του ασκήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1598/2019
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανηρτημένη στο e-learning.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2021