Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι / ANIMAL PHYSIOLOGY I
ΚωδικόςZO.03.12
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντιγόνη Λάζου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001555

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 254
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό327

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά389
Class ID
600148357
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση βασικών μηχανισμών λειτουργίας φυσιολογικών συστημάτων των ζώων (νευρικό σύστημα, αισθητήρια, μυικό σύστημα, κυκλοφορικό σύστημα). Απόκτηση ικανότητας χρήσης των οργάνων νευροφυσιολογίας και καταγραφής λειτουργίας του καρδιακού και μυικου συστήματος (παλμογράφους, βιοενυσχητές ηλεκτρόδια καταγραφής), οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση κυτταρικών δομών. Εξοικείωση στη χρήση βιοχημικών μεθόδων. Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παρατήρηση αποθήκευση και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων. Εκπαίδευση στην ανάλυση και συγγραφή των αποτελεσμάτων και την παρουσία τους σε γραπτή αναφορά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διαλέξεις: Εισαγωγή, σκοπός και ιστορική ανασκόπηση της Φυσιολογίας. Κεντρικές ιδέες στη Φυσιολογία. Κυτταρικές μεμβράνες-μετακίνηση ουσιών διαμέσου μεμβρανών. Διακυτταρική επικοινωνία. Γενική οργάνωση του νευρικού συστήματος, νευρικό σύστημα θηλαστικών. Δομή και λειτουργία νευρικού συστήματος, διεγέρσιμα κύτταρα, δυναμικό δράσης, μηχανισμός δημιουργίας του δυναμικού δράσης. Συνάψεις, νευροδιαβιβαστές, μηχανισμός συναπτικής διαβίβασης. Συστήματα των αισθήσεων. Γενικές Αρχές. Ειδικά Αισθητικά Συστήματα (Αφή-πιεση, Οραση, Ακοή, Χημικές Αισθήσεις). Eλεγχος κίνησης του σώματος. Συνείδηση και συμπεριφορά. Κίνηση, δομή και λειτουργία των μυών, ρόλος του ασβεστίου, ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μηχανικές ιδιότητες διάφορων τύπων μυών. Ενεργητική της μυϊκής σύσπασης. Κυκλοφορικό σύστημα.Αίμα. Δομή και λειτουργία της καρδιάς. Αιμοδυναμική. Μηχανισμοί ρύθμισης της κυκλοφορίας. Εργαστήρια: 1.Εισαγωγή στην εργαστηριακή πρακτική 2.Κυτταρική διαπερατότητα 3.Ιδιότητες των νεύρων-Ταχύτητα αγωγής Σύνθετου Δυναμικού Ενέργειας 4.Μηχανικές ιδιότητες σκελετικών μυών 5.Λειτουργικά χαρακτηριστικά της καρδιάς 6.Αιμοδυναμική 7.Ανάλυση αίματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παρουσίαση των διαλέξεων γίνεται σε Power point και το ηλεκτρονικό υλικό είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω του προγράμματος e-Learning της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Επιπλέον, στο e-Learning έχουν αναρτηθεί απλοποιημένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της Φυσιολογίας των Ζώων. Επίσης αναρτημένα είναι τα φυλλάδια με τις οδηγίες για τις ασκήσεις των εργαστηρίων. Διατίθενται επιπλέον εργαστηριακά βοηθήματα όπως τα προγράμματα Neuron και Neurαlab, αναρτημένο στο e-Learning, για την καλύτερη εμπέδωση τοσο του εργαστηρίου οσο και του μαθήματος. Ως βασικές εργαστηριακές υποδομές θεωρούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διατίθενται σε κάθε θέση εργασίας, ανά τρεις φοιτητές Κάθε θέση εργασίας διαθέτει τον πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις ανάγκες εξειδικευμένων ασκήσεων, έκτος τους υπολογιστες που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι. Η επικοινωνία με τους φοιτητές, ανακοινώνεις για το μάθημα, και ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες γίνεται μέσω του Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Εργαστηριακή Άσκηση180,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1084,3
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού). H εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 2. Εργαστηριακές εξετάσεις γραπτές (20% του τελικού βαθμού). Γραπτή εξέταση σε θέματα που έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στα εργαστήρια και περιλαμβάνονται στις γραπτές αναφορές που παραδίδουν οι φοιτητές μετά από κάθε 'άσκηση. Το περιεχόμενο τους ελέγχεται από τον υπεύθυνο της άσκησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Εισαγωγή στη Φυσιολογία του Aνθρώπου, Lauralee Sherwood -Φυσιολογία, Linda S. Costanzo
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ του ΑΝΘΡΏΠΟΥ (Vander, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος). ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑΣ (BERN AND LEVINE) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-12-2020