Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ / EVOLUTION WITH ELEMENTS OF POPULATION GENETICS
ΚωδικόςGM.04.20
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΗλίας Καππάς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001153

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 226
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600148420
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα μπορούν: • Να αναγνωρίσουν και να κατηγοριοποιήσουν τις βασικές αρχές της εξελικτικής βιολογίας (π.χ. προσαρμογή, προσαρμοστικότητα, αρμοστικότητα, Φυσική Επιλογή) και της γενετικής πληθυσμών (π.χ. γενετική ποικιλότητα, μεταλλάξεις, αλληλομορφικές συχνότητες). • Να κατανοήσουν και να περιγράψουν τις θεωρίες για την προέλευση της ζωής και τα φαινόμενα των μαζικών εξαφανίσεων. • Να συνδυάσουν την εξελικτική βιολογία και τα στοιχεία γενετικής πληθυσμών ώστε να ερμηνεύσουν βιολογικά φαινόμενα (π.χ. εφαρμογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων του ισοζυγίου Hardy-Weinberg). • Να αναγνωρίσουν/κατανοήσουν τους μηχανισμούς της εξέλιξης (π.χ. γενετική απόκλιση, μεταναστεύσεις, πληθυσμιακό μέγεθος). • Να ορίσουν και να περιγράψουν τους τύπους της Φυσικής Επιλογής. • Να ορίσουν, περιγράψουν και κατηγοριοποιήσουν τους μηχανισμούς αναπαραγωγικής απομόνωσης. • Να περιγράψουν τους τύπους ειδογένεσης και να συνδυάσουν την ειδογένεση με τα εξελικτικά πρότυπα. • Να εφαρμόσουν την εξελικτική σκέψη στη διδασκαλία της βιολογίας. • Να συνδέσουν την εξελικτική θεώρηση με άλλα επιστημονικά πεδία καταδεικνύοντας τη διεπιστημονικότητα και συμβολή της στις επιστήμες ζωής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προβιολογική εξέλιξη & θεωρίες για την προέλευση της ζωής. Η σημασία των μαζικών εξαφανίσεων στην εξελικτική διαδικασία. Oμοιομορφία και ποικιλομορφία. Γενετική συνέχεια και αλλαγή. Μετάλλαξη και γενετική ποικιλότητα. Διαφοροποίηση. Προσαρμογή και προσαρμοστικότητα. Δαρβινισμός & νεοδαρβινική προσέγγιση. Η έννοια της φυσικής επιλογής. Τα είδη της Φ.Ε.: φυσιολογικοποιούσα, ισοζυγούσα και κατευθύνουσα (ανάπτυξη παραδειγμάτων από το εργαστήριο και τη φύση). Τεχνητή επιλογή. Συχνοεξαρτώμενη επιλογή. Τυχαία γενετική απόκλιση και αρχή του ιδρυτή. Πληθυσμοί, φυλές, υποείδη, ημιείδη, υπερείδη και αδελφά ή κρυπτικά είδη. Ασυνέχεια των ατόμων και των ομάδων τους. Μηχανισμοί αναπαραγωγικής απομόνωσης (προ- και μετα-συζευτικοί). Παρθενογενετικοί οργανισμοί και εξελικτική διαδικασία. Ειδογένεση και πρότυπα σχηματισμού των ειδών. Η έννοια του βιολογικού είδους. Εξελικτικά πρότυπα. Η εξέλιξη ως δημιουργική διαδικασία: προβληματισμοί για τις έννοιες της προόδου, της «οπισθοδρόμησης» ή της αλλαγής. Μοριακές τεχνικές στη μελέτη των πληθυσμών. Σύγχρονες απόψεις για τις έννοιες του γενοτύπου και του φαινοτύπου σε σχέση με το περιβάλλον. Στοιχεία - Αρχές της γενετικής πληθυσμών. Ελέλιξη του ανθρώπου και της ιδιαίτερης κοινωνικότητάς του.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων652,6
Φροντιστήριο70,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (τουλάχιστον 80% του τελικού βαθμού) Προαιρετικά: Ανάλυση εργασιών & βιβλίων, προφορική παρουσίαση ενώπιον κοινού (μέχρι 20% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Mayr E. (Ελληνική έκδοση) (2001). Τι Είναι η Εξέλιξη; Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα. 2. Campbell, Reece et al. (Ελληνική Έκδοση) (2011). Μηχανισμοί της Εξέλιξης-Εξελικτική Ιστορία της Βιολογικής Ποικιλότητας (ΒΙΟΛΟΓΙΑ, τόμος ΙΙ), Παν/κες Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο. 3. Futuyma DJ, Kirkpatrick M. (Ελληνική Έκδοση) (2019). ΕΞΕΛΙΞΗ, Εκδόσεις Utopia, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Futuyma D. (1991). Eξελικτική Βιολογία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 2. Dawkins R. (Ελληνική έκδοση) (2008). Ο τυφλός ωρολογοποιός. Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα. 3. Shubin N. (Ελληνική έκδοση) (2009). Το ψάρι μέσα μας. Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα. 4. Αλαχιώτης Σ.Ν. (2007). Εισαγωγή στην Εξέλιξη. Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-12-2020