Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας: Διερευνητικές προσεγγίσεις στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων / Methodology of Quantitive Research: Exploratory approaches in the Analysis of Empirical Data
ΚωδικόςΠ3021
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Σταμοβλάσης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018165

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 39
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας: Διερευνητικές προσεγγίσεις στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600149066

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 113 (112)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 08:30 έως 11:00
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το εισαγωγικό μάθημα Π1000- Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές, κατανοούν τις επιστημολογικές προυποθέσεις για μια ποιοτική έρευνα και εξοικιώνονται πρακτικά με τη συλλογή και ανάλυση εμπειρικών δεδομενων μια ποιοτικής έρευνας. Κατανοούν τις λογικές πλάνες που μπορεί να πέσει ο ερευνητής στην ανάλυση σημασιολογικών δεδομένων, χωρις την στηριξη των σημπερασμάτων με ισχυρες εμπειρικές μαρτυρίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ποιοτική μεθοδολογία, εφαρμοσμένη στημ Παιδαγωγική, στην Ψυχολογία, στις Επιστήμες της Αγωγής και στις Κοινωνικές Επιστήμες γενικότερα. Αναλύονται οι βασικές φιλοσοφικές θεωρήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας και το επιστημολογικό πλαίσιο που διέπει την ποιοτική μεθοδολογία. Αποδίδεται έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών σχεδίων με τις βασικές μεθόδους συλλογής δεδομέων, όπως η συνέντευξη, η παρατήρηση και οι ομάδες εστίασης. Παρουσιάζονται, επίσης, οι κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, όπως η ανάλυση λόγου, η θεμελιωμένη θεωρία, η θεματική ανάλυση, οι φαινομενολογικές και ερμηνευτικές μέθοδοι, η αφηγηματική ανάλυση και η ανάλυση περιεχομένου. Ακόμη, εξετάζονται οι μεθοδολογίες εθνογραφικών προσεγγίσεων και έρευνας δράσης Στο πλαίσιο του μαθήματος ζητείται από τους φοιτητές να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν ατομικές ή ομαδικές ερευνητικές εργασίες σε θέματα της δικής τους επιλογής. Επιπλέον, εξετάζονται κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Τέλος, παρουσιάζονται σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας που υπηρετούν την ποιοτική έρευνα, όπως δημοφιλή λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση δεδομένων. Η παρακολούθηση του μαθήματος και συμμετοχή στην εκπόνηση των εργασιών είναι υποχρεωτική.
Λέξεις Κλειδιά
ποιοτικές έρευνες, αναλυση περιεχομένου, αναλυση λόγου, εθνογραφία, ομάδες εστίασης, επιχειρηματολογία, λογικά σφαλματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παροχή ηλεκτρονικού υλικού. Χρηση Skype για διαλέξεις, επικοινωνία με φοιτητες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Άσκηση Πεδίου200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μεσω μικρών προτζεκτ και συγγραφή εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ίσαρη Φ. & Πουρκός Μ. (2015). Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας. Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκων- Κάλλιπος. ISBN: 978-960-603-455-8 Ιωσηφίδης, Θ. (2017). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας και επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλας. ISBN : 960-418-679-5
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιστημονικά άρθρα, σημειώσεις.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020