Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη σχολική παιδεία (15ος-19ος αιώνας.) / The care of Ecumenical Patriarchate for the school education (15ht - 19th century)
Κωδικός2065
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005344

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη σχολική παιδεία (15ος-19ος αιώνας.)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600151242

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (101)
ΗμερολόγιοΤρίτη 16:00 έως 18:20
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• να γνωρίζουν τις πηγές και τη μεθοδολογία μελέτης των ζητημάτων της ελληνικής παιδείας • να αξιολογούν τη δράση των σημαντικότερων Ελλήνων λογίων • να κατανοούν τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ελληνική σχολική παιδεία • να αναλύουν με κριτική ματιά τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διερευνώνται βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων οι προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την ενίσχυση της σχολικής παιδείας κατά την Οθωμανική περίοδο. Μελετώνται ζητήματα που αναφέρονται στην ίδρυση και οργάνωση των ελληνικών σχολείων, στο σκοπό της λειτουργίας τους, στην εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων τους, στους δασκάλους και στο πρόγραμμα των μαθημάτων τους.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, Οικουμενικό Πατριαρχείο, ελληνική παιδεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες / Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και γραπτή ή προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βαλαής, Διον., Εκκλησία και σχολική παιδεία επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2018.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Βακαλόπουλος, Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία 1453-1669. τ.Β΄. Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Θεσσαλονίκη 1976· τ.Δ΄. Τουρκοκρατία 1669-1812. Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, Θεσσαλονίκη 1973. • Γριτσόπουλος, Τάσος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, εν Αθήναις 1966-1971, τ.Α΄-Β΄. • Ζαχαρόπουλος, Νικ., Η παιδεία στην Τουρκοκρατία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1983. • Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Αγγελική, Μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων της Τουρκοκρατίας, Διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι. Συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 1994. • Χατζόπουλος, Κων., Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991. • Podskalsky, Gerhard, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, μετφρ. Πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2020