Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτατιστική Ανάλυση Δεδομένων / Data Statistical Analysis
ΚωδικόςIHST105
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλευθέριος Αγγελής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018374

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600153729
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Τι είναι η έρευνα, που και πως γίνεται, βασικές αρχές 2. Έρευνα με δεδομένα - συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία 3. Έρευνα με πειράματα, προσομοιώσεις και σχεδίαση συστημάτων 4. Έρευνα με λογική
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διάλεξη 1: Ακαδημαϊκός χώρος και έρευνα. Σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης και έρευνας στα πανεπιστήμια. Kύκλοι σπουδών (βασικός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός), παραδείγματα από τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Ο ρόλος των ακαδημαϊκών στην έρευνα. Οργάνωση έρευνας και ανάπτυξης σε μεγάλους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες. Σύνδεση έρευνας-παραγωγής, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έρευνα. Διάλεξη 2: Έρευνα βασισμένη στα δεδομένα. Μορφές και παράσταση δεδομένων, λογισμικό ανάλυσης δεδομένων. Διάλεξη 3: Περιγραφική στατιστική Διάλεξη 4: Έλεγχοι υποθέσεων Διάλεξη 5: Πολυμεταβλητή στατιστική Διάλεξη 6: Προσεγγίσεις επιστημονικών θεμάτων. Προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) και «από κάτω προς τα επάνω» (bottom-up). Ολιστική και κατανεμημένη σχεδίαση συστημάτων και διατάξεων. Παραδείγματα από τον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Αναφορά σε σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης συστημάτων (πχ συσχεδίαση υλικού/λογισμικού). Εξοικονόμιση κλίμακας. Διάλεξη 7: Πειράματα και ανάλυσή τους. Χρήση συσκευών, προετοιμασία, διαδικασίες και πρότυπα (στάνταρντ). Εκτέλεση πειραμάτων, δειγματοληψία, μετρήσεις, ανάλυση και στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων. Θέματα ηθικής κατά την εκτέλεση πειραμάτων. Διάλεξη 8: Τεχνικές ελέγχου και επιβεβαίωσης (testing and verification). Εξομοιώσεις και προσομοιώσεις. Εργαλεία προσομοίωσης, δυνατότητες και χρήση. Εφαρμογές σε θέματα πληροφορικής όπως προσομοιώσεις υλικού (hardware) και σχεδίασης συστημάτων. Διάλεξη 9: Θεωρήματα και αποδείξεις στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Βασικές έννοιες τυπικής λογικής (γλώσσα, ερμηνεία, εγκυρότητα). Βασικές έννοιες Θεωρίας Συνόλων. Εργαστηριακή άσκηση με το λογισμικό ελέγχου αποδείξεων Coq. Διάλεξη 10: Θεμελιώσεις προτασιακής λογικής. Συστήματα συναγωγής συμπερασμάτων (inference) προτασιακής λογικής. Εργαστηριακή άσκηση με το λογισμικό ελέγχου αποδείξεων Coq. Διάλεξη 11: Κατηγορηματική λογική. Εγκυρότητα και συναγωγή συμπερασμάτων. Εργαστηριακή άσκηση με το λογισμικό ελέγχου αποδείξεων Coq. Διάλεξη 12: Αποδείξεις ορθότητας προγραμμάτων και αλγορίθμων. Εργαστηριακή άσκηση με το λογισμικό ελέγχου αποδείξεων Coq. Διάλεξη 13: Βιβλιογραφική επισκόπηση
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα, Δεδομένα, Στατιστική, Πειράματα, Προσομοίωση, Λογική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων39
Σύνολο78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2019