Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςPRIVATE INTERNATIONAL LAW / PRIVATE INTERNATIONAL LAW
ΚωδικόςΕΡ052
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Κούρτης
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠρογράμματα ανταλλαγής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001297

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΠρόγραμμα Ανταλλαγής (ERASMUS)Χειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςPRIVATE INTERNATIONAL LAW
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600159139
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τους μηχανισμούς λειτουργίας των κανόνων συνδέσεως. Απόκτηση γνώσης του περιεχομένου των βασικών διατάξεων των τεσσάρων ενωσιακών Κανονισμών ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ("Βρυξέλλες Ιbis", "Βρυξέλλες ΙΙbis", "Ρώμη Ι" και "Ρώμη ΙΙ").
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Γενικό Μέρος: 1. Ορισμός και φύση του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. 2. Σύντομη ιστορική αναδρομή. 3. Πηγές του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. 4. Μεθοδολογία των συγκρούσεων νόμων. 5. Νομικός χαρακτηρισμός. 6. Renvoi. 7. Δημόσια τάξη. 8. Εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου. 9. Προδικαστικό ζήτημα. 10. Εξευρωπαϊσμός του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Β. Ειδικό Μέρος: 1. Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση)("Βρυξέλλες Ιbis"), ΕΕ L 351/20.12.2012. 2. Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000 ("Βρυξέλλες ΙΙbis"), EE L 338/23.12.2003. 3. Κανονισμός (ΕΚ)593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές ("Ρώμη Ι"), EE L 177/4.7.2008. 4. Κανονισμός (ΕΚ)864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ("Ρώμη ΙΙ"), EE L 199/31.7.2007.
Λέξεις Κλειδιά
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συγκρούσεις νόμων, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-08-2016