Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑρχαία Ελληνικά / Ancient Greek
Κωδικός101
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑννα Κόλτσιου-Νικήτα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000256

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 204
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑρχαία Ελληνικά
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600165141

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Ε (102)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 16:00 έως 19:00
ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ (103)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Προσδιορίζουν τα στάδια της ιστορικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας -Κατονομάζουν τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας, βιβλικής και πατερικής γλώσσας -Αναλύουν το περιεχόμενο πρωτότυπων κειμένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας -Μεταφράζουν στη Νέα ελληνική γλώσσα ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο -Συνειδητοποιούν και εντοπίζουν τη μεταφραστική προβληματική των θεολογικών κειμένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τους μαθητές με τα πρωτότυπα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και στη συνέχεια με τα κείμενα της βιβλικής και πατερικής γραμματείας.Εισαγωγικά, μέσα από την παρουσίαση της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, εκτίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στη διαμόρφωση της γλωσσικής μορφής των χριστιανικών κειμένων.Τελικό ζητούμενο είναι η δυνατότητα των φοιτητών να είναι σε θέση να κατανοούν και να μεταφράζουν κείμενα των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Αυτό επιδιώκεται μέσα από μεταφραστικές απόπειρες κειμένων. Παράλληλα διερευνώνται οι μέθοδοι και τα προβλήματα της μετάφρασης και ιδιαίτερα της μετάφρασης θεολογικών κειμένων. Διδασκόμενα κείμενα:. Πλάτωνος, Φαίδων και Μ. Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων. Στην ωριαία άσκηση, που συμπληρώνει το μάθημα, επιχειρείται γραμματική και συντακτική ανάλυση των κειμένων.
Λέξεις Κλειδιά
αρχαία ελληνική γλώσσα, βιβλική, πατερική γλώσσα, μετάφραση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση ηλεκτρονικών πηγών για αναζήτηση κειμένων, λεξικών και μεταφράσεων. Xρήση Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Πρόοδοι γραμματικής και συντακτικού κατά τη διάρκεια της άσκησης.Όσοι έχουν υψηλή επίδοση απαλλάσσονται από την εξέταση της αντίστοιχης ενότητας. 2. Εργασίες προαιρετικού χαρακτήρα, που συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία. 3. Γραπτή υποχρεωτική εξέταση στη μετάφραση κειμένου- γραμματική, συντακτικό. 4. Προφορική υποχρεωτική εξέταση (εξέλιξη γλώσσας, παράδοση κειμένων, μεταφραστική προβληματική). Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτής έχουν πρόσβαση στο βαθμολογημένο γραπτό τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Φιλολόγως ζητούντες. Γλωσσικές όψεις και απόψεις στα κείμενα των Καππαδοκών πατέρων, εκδ. Δ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015. 2. Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Μεταφραστικά ζητήματα της ελληνόφωνης και λατινόφωνης χριστιανικής γραμματείας. Από τους Εβδομήκοντα ως τον Νικόλαο Σεκουνδινό, έκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. R.Browning, Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, (μτφρ. Μ. Ν. Κονομής), εκδ. Παπαδήμας, . Αθήνα 1991. 2. F. R. Adrados, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2003. 3. Ά. Κόλτσιου-Νικήτα, «Ἡ γλώσσα τῆς χριστιανικῆς γραμματείας», Ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας, τόμ. 2, Αθήνα 2009, σελ. 452-540. 4. Φάκελος με ανθολόγιο κειμένων.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020