Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧριστιανικός Γνωστικισμός και Επιστολές της Καινής Διαθήκης / Christian Gnosticism and the Epistles of the New Testament
Κωδικός2201
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Ατματζίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015280

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧριστιανικός Γνωστικισμός και Επιστολές της Καινής Διαθήκης
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165191
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 201 Ερμηνεία ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης
 • 706 Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης
 • 406 Καινή Διαθήκη ΙΙ: Ερμηνεία Ευαγγελίων
 • 506 Καινή Διαθήκη ΙΙΙ: Ερμηνεία Επιστολών της Καινής Διαθήκης
 • 806 Καινή Δαιθήκη IV: Θεολογία της Καινής Διαθήκης
 • 2169 Βιβλική Εβραϊκή γλώσσα και πολιτισμός
 • 2199 Η ερμηνεία της Καινής Διαθήκης στον 21ο αιώνα
 • 2202 Μέθοδοι Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Αναλύουν τα δομικά στοιχεία του χριστιανικού γνωστικισμού -Προσεγγίσζουν αποτελεσματικότερα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης -Χρησιμοποιούν τις σχετικές πηγές -Συνδέουν τις γνώσεις τους με σύγχρονους προβληματισμούς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική αναφορά στον γνωστικισμό Σύνδεση του γνωστικισμού με τη κείμενα της Καινής Διαθήκης Σύγκριση της θεολογία και της ηθικής του γνωστικισμού με την θεολογία του πρώτου χριστιανισμού
Λέξεις Κλειδιά
γνωστικισμός, Καινή Διαθήκη, χριστιανικός γνωστικισμός, θεολογία, ηθική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο μάθημα χρησιμοποιούνται όλες οι προσφερόμενες δυνατότητες πληροφοριών και τεχνολογίας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων170,7
Πρακτική (Τοποθέτηση)70,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρακολούθηση του μαθήματος Συλλογική ή ατομική παρουσίαση εργασίας Κατάθεση τελικής εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χ. Ατματζίδης, Ερμηνευτικό Υπόμνημα στην Β΄ Πέτρου, Ostracon Publishing
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Χριστιανικός γνωστικισμός. Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην Αίγυπτο, επιμέλεια Σ. Αγουρίδης, εκδόσεις «ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ», Αθήνα 1989. 2. Nag Hammadi Deutsch, Studienausgabe, De Gruyter, Berlin/New York 2010. 3. The Nag Hammadi Library in English, J. M. Robinson (ed.), Brill, Leiden 1988. 4. Die Gnosis, Erster Band, Zeugnisse der Kirchenväter, Artemis Verlag, Zürich – München 1979. 5. The Gnostic Bible, W. Barnstone / M. Meyer (ed.), Boston & London 2003 6. King L. Karen, Τι είναι γνωστικισμός;, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2010. 7. Το κατά Θωμάν απόκρυφο Ευαγγέλιο, Εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2006. 8. Jonas, H., The Cnostic Religion, Boston 1992. 9. Martin, S. The Gnostics. The First Christian Heretics, Pocket Essentials 2006. 10. Rudolf, K., Gnosis. The Nature & History of Gnosticism. Harper San Frnacisco 1987. 11. Pearson, B. A., Ancient Gnosticism. Tradition and Literature, Fortress Press Minneapolis 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020