Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠτυχές Σλαβικής Ορθοδοξίας: Από τους Αγίους Φωτιστές στους Αγίους Ηγεμόνες του Σλαβικού Κόσμου / Aspects of Slavic Orthodoxy: From the Holy Enlighteners to the Holy Sovereigns of the Slavic World
Κωδικός2252
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΗλίας Ευαγγέλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019391

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠτυχές Σλαβικής Ορθοδοξίας: Από τους Αγίους Φωτιστές στους Αγίους Ηγεμόνες του Σλαβικού Κόσμου
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165217

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Δ (100)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 19:00 έως 22:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Άλλη / Άλλες (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - καταγράφουν διάφορες πτυχές του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και την επίδραση που άσκησε στη διαμόρφωση της ταυτότητας των σλαβικών λαών μέχρι σήμερα - αντιλαμβάνονται τη σημασία της μνήμης τους για τον σλαβικό κόσμο - συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου της ηγεμονικής αγιότητας στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο , η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή της αγιολογικής παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας - ξεκινώντας από το πρότυπο του Μ. Κωνσταντίνου και φτάνοντας στις περιπτώσεις των αγίων ηγεμόνων της μεσαιωνικής Βουλγαρίας, Ρωσίας και Σερβίας, οι οποίοι σφράγισαν την παράδοση και την πνευματική ταυτότητα του κάθε ορθόδοξου σλαβικού λαού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο Μάθημα παρουσιάζεται αναλυτικά η ζωή και η δράση των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής και της δράσης τους, τα οποία αποτυπώνονται στη συνέχεια και στο έργο των μαθητών τους και σφραγίζουν την ταυτότητα και την κληρονομιά του σλαβικού κόσμου και ιδιαίτερα του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου. Στη συνέχεια αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κυριλλομεθοδιανής κληρονομιάς του σλαβικού κόσμου και παρουσιάζεται η επίδρασή της στη διαμόρφωση της σλαβικής ταυτότητας και ιδιαίτερα της ορθόδοξης σλαβικής ταυτότητας μέχρι και σήμερα. Επίσης παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της ηγεμονικής αγιότητας στον κόσμο των ορθοδόξων Σλάβων κατά τη διάρκεια των μέσων χρόνων, οπότε και διαμορφώθηκε η αγιολογική τους παράδοση. Η παρουσίαση της ηγεμονικής αγιότητας στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο ξεκινά από την αρχετυπική μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου όπως την προσέλαβε ο σλαβικός κόσμος μετά τον εκχριστιανισμό του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα πρότυπα αγίων ηγεμόνων του μεσαιωνικού βουλγαρικού, ρωσικού και σερβικού κόσμου και εξετάζονται τα ειδικά τυπολογικά τους χαρακτηριστικά, η σχέση τους με το αρχέτυπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου καθώς και η παράδοση της ηγεμονικής αγιότητας που καθιέρωσαν στους λαούς τους.
Λέξεις Κλειδιά
Κύριλλος και Μεθόδιος, Κυριλλομεθοδιανή Κληρονομιά, Κυριλλομεθοδιανή Παράδοση, Ορθόδοξος Σλαβικός Κόσμος Άγιοι Ηγεμόνες, Ηγεμονική Αγιότητα, Ορθόδοξος Σλαβικός Κόσμος, Αγία Δυναστεία, Αγία Ρωσία,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ και προβολή σχετικού ψηφιακού υλικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου εξετάζονται προφορικά
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ευαγγέλου Ηλ., Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος – 15ος αι.), Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2015 Ευαγγέλου Ηλ., Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο. Από τον Νέο Κωνσταντίνο στον Μάρτυρα Ηγεμόνα, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2018
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Obolensky D., The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1453, Weidenfeld and Nicolson 1971 Tachiaos A.-Em., Cyril and Methodius of Thessalonica: The Acculturation of the Slavs, St. Vladimir's Seminary Press 2001
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2021