Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιολογία του Χριστιανισμού / Sociology of Christianity
Κωδικός604
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝίκη Παπαγεωργίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000287

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιολογία του Χριστιανισμού
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600165255

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 09:00 έως 11:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: -προσδιορίζουν τη σχέση του Χριστιανισμού με την κοινωνία και τον πολιτισμό, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν -μελετούν και να ερευνούν τη σχέση του Χριστιανισμού και των Εκκλησιών με την κοινωνία στο παρελθόν, αλλά κυρίως στο παρόν χρησιμοποιώντας μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας, ανάλυσης και ερμηνείας - διακρίνουν τις κοινωνικές απόψεις που διατυπώνουν οι Εκκλησίες, τόσο επιμέρους όσο και σε Οικουμενικό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της Ορθοδοξίας - αξιολογούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι χριστιανικές απόψεις μπορούν να έχουν αντίκρισμα στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό πεδίο.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό ασχολείται με την κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων του Χριστιανισμού με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: Εισαγωγή. Κοινωνιολογική θεωρία και Θρησκεία. Από τις απαρχές του Χριστιανισμού στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το φαινόμενο της εκκοσμίκευσης και η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Κοινωνική ηθική, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική αλλαγή και Χριστιανισμός, Χριστιανισμός και πολιτική, η οικονομία και το πρόβλημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, τα οικολογικά προβλήματα, Γυναίκα και Χριστιανισμός, κοινωνική μέριμνα και φροντίδα. Εμπειρική έρευνα της θρησκείας.
Λέξεις Κλειδιά
Χριστιανισμός, κοινωνική θεωρία, Θεσμική ανάπτυξη, εκκοσμίκευση, κοινωνικά προβλήματα,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος διαφάνειες, βίντεο, φωτογραφίες και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται γραπτώς με δοκιμασία σύνθεσης κριτικού στοχασμού σε θεματική που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιωάννης Σ. Πέτρου, Χριστιανισμός και κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων του χριστιανισμού με την κοινωνία και τον πολιτισμό, Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2004
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Anastasios Archbishop of Tirana and all Albania, Orthodox Christian Essays on Global Concerns, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2003. -Appadurai, A., Modernity at Large, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1996. -Archer, M., Being Human. The Problem of Agency, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. -Archer, M., Making our Way Through the World. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. -Augé, M., Για μια Ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999. -Bauman, Z. – T. May, Thinking Sociologically, Oxford: Blackwell, 20012. -Bauman, Z., Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000. -Berger, P. L., "Charisma and religious innovation: the social location of Israelite prophecy", στο π.: American Sociological Review, Vol. 28 (6)\ 1963, σελ. 940-950. -Bernardes, J., Family Studies. An Introduction, London: Routledge, 2002 [1997]. -Beyer, P., Religion and Globalization, London: Sage Publications, 1994. -Davie, G., «The Religious Factor in the Emergence of Europe as a Global Region», στο π.: Social Compass Vol. 41(1)\ 1994, σελ. 95-112. -Dickinson, R., Economic Globalization: Deepening Challenge for Christians, Geneva: WCC, 1998. -Douthwaite, R. - H. Diefenbacher, Jenseits der Globalisierung. Handbuch für lokales Wirtschaften, Mainz: Grünewald Verl., 1998. -Dow, T., “The Theory of Charisma”, στο π.: The Sociological Quarterly, Vol. 10 (3)\ 1969, σελ. 306-318. -Drimmelen, R. van, Faith in a Global Economy. A Primer for Christians, Geneva: WCC, 1998. -Frey, R.J., Global Issues: Fundamentalism, New York: Infobase Publishing, 2007. -Giddens, A., The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press, 1990. -Giddens, A., The Constitution of Society, London: Polity Press, 1984. -Goffman, E., The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Anchor Book, 1959. -Goffman, Er. (μτφ. –εισαγωγή Δ. Μακρυνιώτη), Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2001. -Heidegger, M. (Π. Θανασάς μτφ.- σχόλια), Τί είναι Μεταφυσική;, Αθήνα: Πατάκης, 2002. -Held, D. - A. McGrew, “The Great Globalization Debate: An Introduction”, στο: D. Held-A. McGrew (Eds.), The Global Transformations Reader, Cambridge: Polity Press, 2000, σελ. 1–4 -Held, D., A Globalizing World? Culture, Economics, Politics, London: Rutledge, 2004. -Henslin, J., A Down- to Earth Approach, USA: Pearson, 201210. -Hervieu-Leger, D. – J. P. Willaime, (Ν. Παπαγεωργίου επ.), Κοινωνικές Θεωρίες και Θρησκεία, Αθήνα: Κριτική, 2005. -Hughes, M.- C. Kroehler, Κοινωνιολογία. Οι βασικές έννοιες, Αθήνα: Κριτική 2007. -Jameson, F., The Seeds of Time, New York: Columbia University Press, 1994. -Jenkins, R., Social Identity, London: Rutledge, 1996. -Küng, H., Η αρχή των πάντων. Φυσικές επιστήμες και θρησκεία, Αθήνα: Ουρανός, 2010. -Limouris, G. (Comp.), Orthodox Visions of Ecumenism. Statements, Messages and Reports on the Ecumenical Movement (1902-1992), Geneva: WCC, 1994. -Limouris, G., (Εd.), Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, Geneva: WCC, 1990. -Parsons, T., "The American Family: Its Relations to Personality and to the Social Structure." Στο: T. Parsons - R. F. Bales (eds.), Family Socialization and Interaction Process, London: Routledge and Kegan Ltd, 1956, σελ.3-34. -Parsons, T., The Structure of Social Action, N. York: Free Press, 19664 [1937]. -Tsironis, C. N., “Peace-War-Ecclesia in Modern Greece: Fragments and Continuities”, στο: S. Asfaw- Al. Chehadeh-M. Simion (Eds.), Just Peace: Orthodox Perspectives, Geneva: WCC, 2012, σελ. 128-152. -Γιούλτσης, Β., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1996. -Δραγώνα, Μ. - Μονάχου, Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία. Ο αγγλόφωνος στοχασμός, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα, 1995. -Ζηζιούλας, Μητρ. Περγάμου Ιωάννης, Η κτίση ως ευχαριστία, Αθήνα: Ακρίτας 1992. -Μαντζαρίδης, Γ., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2007. -Ματσούκας, Ν., Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 1986. -Νικολαϊδης, Απ., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αθήνα, εκδ. Γρηγόρη, 2007. -Παιονίδης, Φ., «Η ηθική των γενετικών παρεμβάσεων: μια πρώτη προσέγγιση», στο: π. Επιθεώρηση Βιοηθικής, Vol 1 (1)\ 2007-2008, σελ. 90-106. -Παιονίδης, Φ., Υπέρ του δέοντος, Αθήνα: Εκκρεμές, 2007, σελ. 57-76. -Παπαγεωργίου, Ν., Η Εκκλησία στη Νεοελληνική Κοινωνία, Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, 2000. -Παπαρίζος, Αν., Η ελευθερία ενώπιον του θανάτου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000. -Πέτρου, Ιω., Εκκλησία και Πολιτική, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 1992. -Πέτρου, Ιω., Κοινωνική Δικαιοσύνη, Θεσσαλονίκη: Παρα¬τη¬ρη¬τ¬ής, 1992. -Πέτρου, Ιω., Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005. -Πέτρου, Ιω., Κοινωνική Θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 2005. -Τσιρώνης, Χ. Ν., Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003. -Τσιρώνης, Χ. Ν., Παγκοσμιοποίηση και τοπικές κοινότητες. Συμβολή στην κοινωνική ηθική και το κοινοτικό έργο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2007. -Φωτίου, Σ., Ο γάμος ως μυστήριο αγάπης κατά την Καινή Διαθήκη, Αθήνα: Αρμός, 1994.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2020