Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ θρησκευτική αποκλειστικότητα και η έννοια του χριστιανικού μονοθεϊσμού / Religious Exclusivism and the Concept of Christian Monotheism
Κωδικός2129
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Κουρεμπελές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000015

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ θρησκευτική αποκλειστικότητα και η έννοια του χριστιανικού μονοθεϊσμού
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165273

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
ΌροφοςUnknown
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοMonday 14:00 to 17:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Καταγράφουν υλικό από τη σύγχρονη βιβλιογραφία -Συγκρίνουν σχέσεις διαφόρων απόψεων που εκφράζονται σχετικά με την κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου -Εξετάζουν κριτικά ορισμένες απόψεις σχετικές με την κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου έχοντας ως γνώμονα τις αρχές της ορθόδοξης θεολογίας -Αναγνωρίζουν και εκτιμούν τη σημασία της οντο-θεολογίας στον χώρο της επιστήμης της Θεολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο τοποθετεί το μάθημα είναι η οντοθεολογία. Είναι εκείνη η θεολογία που προκρίνει την ενυπόστατη συναρμογή της γνώσης με την εμπειρία στο ανοικτό σώμα του Θεού Λόγου, όπως αυτή εκφράστηκε κατά την πατερική διαχρονία και μπορεί ως τέτοια να είναι σήμερα με τον τρόπο της παρούσα. Η ενυπόστατη σάρκωση του Θεού Λόγου θεωρείται οτι μπορεί να αποτελέσει το κέντρο για την ολοκλήρωση των ανθρωπίνων ατομικοτήτων. Στο διαλογικό πλαίσιο των θρησκειών, το ενυπόστατο παίρνει μια νέα σημασία και υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση που είναι θρησκευτικά ανυπόστατη, στον βαθμό που το μεταφυσικό στοιχείο στον άνθρωπο είναι έμφυτα έκδηλο και καθολικά αποδεκτό. Συζητάται το θέμα της αποκλειστικότητας του μονοθεϊσμού με δυτικούς θεολόγους που συντάσσονται με τη δική του κριτική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη θεωρία. Ενδιαφέροντα παραδείγματα επιφανών θεολόγων είναι αυτά του J. Ratzinger και H. Vorgrimler, που στέκονται κριτικά απέναντι στο φαινόμενο του θρησκευτικού πλουραλισμού και ειδικότερα στην έκπτωση της χριστιανικής πληρότητας, όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού. Εξετάζεται επίσης το κείμενο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας Dominus Jesus και η αντίθεσή του στη θεωρία του θρησκευτικού σχετικισμού. Ο περιεκτικός πλουραλισμός της ενορθόδοξης θεολόγησης με κέντρο αναφοράς το ανοικτό θεανθρώπινο σώμα που χωρά όλη την κλητή σε αυτό ανθρωπότητα, είναι ο τόπος συνάντησης της θρησκευτικότητας με την ενχριστωμένη θεολογία. Αυτή η γνήσια παραδοξολογική θεολογία που προτείνεται στο εν λόγω αντικείμενο εξέτασης του μαθήματος είναι που θέτει ως κέντρο αναφοράς την εκζήτηση της ανθρωπότητας από τον ενφυσιωμένο σε αυτήν θεάνθρωπο, κάτι που εξακολουθεί να παραμένει ακόμη και σήμερα το ωφελιμότερο οικουμενικό μυστήριο. Τελικά, η πρόταση του μαθήματος θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στο γεγονός ότι η αγιοπνευματική οντολογία της πατερικής θεολογίας είναι το ζητούμενο και για τη σύγχρονη θρησκευτικότητα, αρκεί οι θρησκευόμενοι να κατορθώνουν διαρκώς, με ασκητικό τρόπο, τη συνενυπόστατη συμπόρευσή τους στον καθολικό τόπο της οικουμενικής θεανθρωπινότητας κι όχι του διαιρεμένου κι ανελεύθερου ανθρώπου και του κόσμου του.
Λέξεις Κλειδιά
Θεολογία, Θρησκεία, Απολυτοποίηση, Σχετικοποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση και υπό προϋποθέσεις εκπόνηση γραπτής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιωάννης Κουρεμπελές, Θεολογία και Θρησκεία εν μέσω απολυτοποίησης και σχετικοποίησης, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
P. MISCHE-M. MERKLING, Global Civilisation? Τhe Contribution of Religions, New York, 2001. L. BOFF, Holy Trini-ty, Perfect Community, Maryknoll NY, Orbis, 2000. M. LΑCUGNA, God For Us: The Trinity and Christian Life, New York, NY: Hartper Collins 1991. Th. J. SCIRGHI, The Trinity: A Model for Belonging in Contemporary Society, in: The Ecumeni-cal Review 54 (2002) σ. 333-342.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020