Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘρησκευτικός Τουρισμός και πολυμορφική τουριστική ανάπτυξη: Θεωρία και Πράξη / Religious tourism and polymorphic touristic development: in theory and in practice
Κωδικός2179
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014152

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600165320
ΔιαγραμμένηΝαι
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Αναλύουν βασικές έννοιες θρησκευτικού, αφιερωματικού και προσκυνηματικού τουρισμού -Περιγράφουν τα σχέδια πολυμορφικής τουριστικής ανάπτυξης -Εκτιμούν τη σημασία της διασύνδεσης του θρησκευτικού με τον πολιτιστικό τουρισμό καθώς και με άλλες μορφές τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρουσιάζει τις κύριες κατηγορίες τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τον θρησκευτικό τουρισμό. Παρουσιάζει ακόμη με διεπιστημονικό τρόπο τα κυριότερα δεδομένα και τις προκλήσεις στο πεδίο του θρησκευτικού τουρισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζει τη θεολογική, κοινωνιολογική και οικονομική προσέγγιση των θρησκευτικών μνημείων. Παρουσιάζει βασικές μεθόδους ανάπτυξης σχεδίων υλοποίησης θρησκευτικού τουρισμού.
Λέξεις Κλειδιά
Τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, Προσκύνημα, κοινωνία, οικονομία, θρησκεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Power Point". Επίσης, αξιοποιείται η μέθοδος της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Εργαστηριακή Άσκηση150,6
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Εξετάσεις100,4
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Θα αξιολογηθεί η εργασία των φοιτητών/τριών μέσα στο μάθημα και η τελική παρουσίαση δικού τους project
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μόσχος Γκουτζιούδης, Καινοδιαθηκικές Μελέτες με τη συνδρομή της Αρχαιολογίας, εκδ. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Collins-Kreiner, N. (2010). The geography of pilgrimage and tourism: Transformations and implications for applied geography, Applied Geography 30 (2010) pp.153–164, Elsevier Ltd. Digance, J. (2003). Pilgrimage at contested sites. Annals of Tourism Research, 30(1), 143–159. Eade, J. (1992). Pilgrimage and Tourism at Lourdes, France, Annals of Tourism Research, Vol.19, pp. 18-32, USA: Pergamon Press Fanelli, F. (1993). Our museums are Italy's General Motors. The Art Newspaper, Vol.33, pp.6-7. Thorburn, A. (1996). Marketing Cultural Heritage: Does It Work within Europe?, Travel and Tourism Analyst, pp. 39-48, December 1996 Tomasi, L. (2002). Homo Viator: From Pilgrimage to Religious Tourism via the Journey (pp. 1–24). In W.H. Swatos, Jr and L. Tomasi, (Eds.) “From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism: the Social and Cultural Economics of Piety”, Westport, Connecticut: Praeger BANK Ltd Vijayanand, S. (2012). Socio-Economic Impacts in Pilgrimage Tourism. In International Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2 Issue 1, January 2012 Vukonic, B. (1998). Religious Tourism: Economic Value or An Empty Box? Zagreb International Review of Economics & Bussiness, Vol.1, No 1, pp.83-94, Croatia
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020