Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕλληνικό κράτος και μοναστηριακή περιουσία / Greek state and monastic property
Κωδικός2263
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019519

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕλληνικό κράτος και μοναστηριακή περιουσία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165379

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Περιγράφουν τις μοναστηριακές μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης κατά την περίοδο 1828-1842 -Αναλύουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ταμείου -Αξιολογούν τις πολιτικές παρεμβάσεις στη διαχείριση της μοναστηριακής περιουσίας -Εκτιμούν τη σημασία της ιστορικής έρευνας στο πλαίσιο της επιστήμης της Θεολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: • Ενέργειες των κυβερνήσεων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για τη διαχείριση της μοναστηριακής περιουσίας κατά την περίοδο 1828-1842 • Κυβερνητικές αποφάσεις περί διάλυσης και φορολόγησης των μοναστηριών • Διοικητικές παρεμβάσεις σε θέματα ευταξίας και περιουσίας των μοναστηριών • Το Εκκλησιαστικό Ταμείο • Αποφάσεις της Επιτροπής του Εκκλησιαστικού Ταμείου • Κατάργηση της Επιτροπής και του Εκκλησιαστικού Ταμείου
Λέξεις Κλειδιά
μοναστηριακή περιουσία, Εκκλησιαστικό Ταμείο, μοναχοί, μοναστήρια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διαφάνειες / Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων241,0
Φροντιστήριο130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και γραπτή ή προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βαλαής, Διον., Σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας: Το ζήτημα της μοναστηριακής περιουσίας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Ιερώνυμος αρχιεπ. Αθηνών, Εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοσία του Κλήρου, Αθήναι 2012. • Μάμουκας, Ανδρέας, Τα Μοναστηριακά, ήτοι Οδηγίαι, νόμοι, βασιλικά διατάγματα, συνοδικαί και υπουργικαί Εγκύκλιοι περί της διοικήσεως των εν τη Ελλάδι μοναστηρίων και περί της διαχειρίσεως της περιουσίας αυτών, μετά προσθήκης του τε περί Επισκοπών και Επισκόπων νόμου και του καταστατικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδοθέντα κατά διαταγήν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας εκπαιδεύσεως Υπουργού, εν Αθήναις 1859. • Τόμπρος, Νικόλαος, Ο Μοναχισμός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 1833-1862, Αθήνα 2019, τ.Α΄-Β΄. • Χριστόπουλος, Δαμασκηνός αρχιμ. (Α΄ γραμματεύς Ι. Συνόδου), Συλλογή των σπουδαιοτέρων Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των οικείων Νόμων, Β. Διαταγμάτων, Υπουργικών εγγράφων, Οδηγιών κτλ., καταρτισθείσα και εκδοθείσα εντολή της Ι. Συνόδου, εν Αθήναις 1877.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020