Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜουσουλμανική Παράδοση ΙΙΙ (Sunna) / Muslim Tradition III (Sunna)
ΚωδικόςΥ402
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρίνα άννα Πυροβολάκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012644

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜουσουλμανική Παράδοση ΙΙΙ (Sunna)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165674
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
-αναγνωρίζουν και αναπαράγουν τα γράμματα και τα διακριτικά σημάδια του αραβικού αλφαβήτου σε όλες τους τις μορφές μεευκολία -διαβάζουν έναν αριθμό από τα σύντομα κεφάλαια του Κορανίου που διδάχτηκαν στην τάξη -διαβάζουν μια επιλογή από άλλα χαρακτηριστικά αποσπάσματα που έχουν διδαχθεί -μεταφράσουν τα εδάφια καταλαβαίνοντας αρκετές από τις γραμματικές και συντακτικές δομές παράλληλα με την πρόοδο τους στο μάθημα αραβική γλώσσα ΙΙΙ -συνδέουν συγκεκριμένες λέξεις και εδάφια με τις ερμηνείες σε συγκεκριμένα εξηγητικά σουννιτικά έργα της κλασσικής και μετακλασικής περιόδου -σκιαγραφούν την ιστορία της εξέλιξης της ερμηνευτικής παράδοσης του Κορανίου -παρέχουν παραδείγματα από διαφορετικά γένη ταφσίρ (λεξικογραφικά, αλληγορικά) -συγκρίνουν την ακαδημαϊκή προσέγγιση της μελέτης εξηγητικών κειμένων με την δραστηριότητα του «ταφσίρ» ως ομολογιακή πράξη στην σύγχρονη καθημερινότητα -παίρνουν θέση ως προς τις προκλήσεις της μελέτης ενός ιερού κειμένου με συμβολική και λατρευτική ρόλο -διαβάζουν εισαγωγικά άρθρα για την ιστορία του ταφσίρ από την αρχή του Ισλάμ ως τις μέρες μας -εξασκούν την δημόσια ομιλία (σε παρουσιάσεις) -χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή γραφή και ανεξάρτητη έρευνα (σε γραπτές εργασίες)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές ειναι σε θέση να: -διαχειριστούν με σχετική ευκολία ερευνόντας διαφορετικα θέματα τις κανονικές συλλογές των χαντιθ -απαριθμίσουν σιιτικές συλλογές χαντίθ και να δώσουν παραδείγματα από την διαφορετικότητα και την ομοιότητα τους σε σχέση με τις σουνιτικές -χρησιμοποιούν τεχνολογία για τις ανάγκες της έρευνας τους όπως διδάχθηκαν μέσα στην τάξη -μελετούν την χρήση της Ισλαμικής Παράδοσης στον σύγχρονο κόσμο και την καθημερινή ζωή -ξεχωρίζουν την χρήση της Ισλαμικης Παράδοσης σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα -συνδέουν την Ισλαμική παράδοση με μοντέρνα μεταρρυθμιστικά κινήματα σκέψης και τάσεις στο Ισλαμ -αναπτύσσουν εμπεριστατωμένο και ώριμο λόγο για τις προκλήσεις της χρήσης της παράδοσης στον μοντέρνο κόσμο -έχουν ικανότητες διαλόγου σε πανεπιστημιακό και διαθρησκειακό περιβάλλον ε αυτό το επίπεδο οι φοιτητες εισάγονται στην χρήση της παράδοσης στον μοντέρνο κόσμο, κάποιες από τις τενχολογίες που κάνουν την μελέτη της Σούννας ευκολότερη στην εποχή μας, και στο πόσο αυτή η παράδοση είναι ζωντανή και συνεχίζει να αναπτύσεται σε διαφορετικά Ισλαμικά περιβάλλοντα και τάσεις, καθορίζοντας ρευστές ιδέες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας και μη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σε αυτό το επίπεδο οι φοιτητες εισάγονται στην χρήση της παράδοσης στον μοντέρνο κόσμο, κάποιες από τις τενχολογίες που κάνουν την μελέτη της Σούννας ευκολότερη στην εποχή μας, και στο πόσο αυτή η παράδοση είναι ζωντανή και συνεχίζει να αναπτύσεται σε διαφορετικά Ισλαμικά περιβάλλοντα και τάσεις, καθορίζοντας ρευστές ιδέες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας και μη
Λέξεις Κλειδιά
ισλαμ, Κοράνιο, Σουννα, Παράδοση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Power Points κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Συνεργασία με φοιτητές μέσω E-Mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις (γραπτές-προφορικές), ή σε μορφή εργασιών. Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συνυπολογίζεται στην τελική τους βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΑΛΙΦΗΔΩΝ, Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ, KENNEDY HUGH
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές σημειώσεις • Motzki, Harald (ed.), Ḥadīth: Origins and Development (Aldershot : Variorum, 2004) • Motzki, Harald, with Nicolet Boekhoff-van der Voort and Sean Anthony. Analysing Muslim Traditions Studies in Legal, Exegetical and Maghāzī Ḥadīth (Leiden: E.J. Brill, 2010)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020