Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ / Museology, Museum Education, and New Tegnologies
ΚωδικόςΕΘΜΜΝΤ1
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΛουίζα Αυγήτα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019739

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 41
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΘεωρητικό742

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Αργυρη Κατσαριδου
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600169898
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται: - να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας και των μεταβολών της έννοιας του μουσείου - να συσχετίζουν τις ιστορικές καταβολές του μουσείου με τις τρέχουσες μορφές του - να αναγνωρίσουν και να διερευνήσουν μουσειολογικές προσεγγίσεις, πρακτικές και στρατηγικές και να προσδιορίσουν τους τρόπους που το έργο τους μπορεί να συσχετιστεί με αυτές - να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μουσειολογικών πρακτικών είτε ως καλλιτέχνες είτε ως στελέχη μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών - να συνδυάσουν τις νέες τεχνολογίες με τις απαιτήσεις έκθεσης και προώθησης του καλλιτεχνικού έργου - να οργανώσουν μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα προσαρμόζοντας πρακτικές εικαστικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο διαφορετικών μουσείων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Μουσειολογία/βασικές έννοιες και ορισμοί του μουσείου και των συλλογών/ιστορία των μουσείων και των μουσειακών πρακτικών στο πλαίσιο της νεωτερικότητας/το σύγχρονο μουσείο και ο επαναπροσδιορισμός του σε συνάρτηση με τις σύγχρονες πολιτιστικές πολιτικές/το παγκόσμιο μουσείο/εισαγωγή στη Μουσειοπαιδαγωγική/ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου ιστορικά/θεωρία και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων/διαδραστικές εκπαιδευτικές πρακτικές/ψηφιακές τεχνολογίες, μουσειολογικός σχεδιασμός και εκπαίδευση/εικονικά μουσεία/ψηφιακή επιμέλεια εκθέσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, μουσειολογικός σχεδιασμός, ψηφιακές τεχνολογίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Για τη διδασκαλία του μαθήματος απαιτούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα προβολής βίντεο και ήχου, καθώς γίνεται χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών παρουσίασης (power point), προβολής βίντεο και ήχου, ίντερνετ, καθώς και της πλατφόρμας e-learning όπου αναρτάται το υλικό του μαθήματος (παρουσιάσεις, βιβλιογραφία, κτλ.). Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πλατφόρμα του e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών250,8
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: * παρουσία και συμμετοχή στις διαλέξεις του μαθήματος (20%) * παρουσία και συμμετοχή στις σχετικές προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, συνέδρια, εκδηλώσεις, κτλ.) (10%) * συγγραφή και παρουσίαση εργασιών, διεξαγωγή ασκήσεων κτλ. (20%) * τελική εργασία (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανδρέου, Α., 1996. Ιστορία, Μουσείο και σχολείο, Θεσσαλονίκη. Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ε. 2005. Πολιτιστικά και Μουσειολογικά Σύμμεικτα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Βελιώτη-Γεωργοπούλου, Μ., Τουντασάκη, Ε. (επιμ.) 1997. Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες - Εμπειρίες και προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg. Βέμη, Β., Νάκου, Ε., (επιμ.) 2010, Μουσεία και Εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος. Black, G. 2009. Το ελκυστικό μουσείο, μτφρ. Σόνια Κωτίδου. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Βουδούρη, Δ. 2003. Κράτος και Μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των Αρχαιολογικών Μουσείων. Αθήνα Σάκκουλας. Γαλανίδου, Ν. Dommasne, L.H., (επιμ.) 2013. Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν. Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Γιαλούρη, Ε. (επιμ.). 2013. Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Δασκαλοπούλου, Σ., Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. & Μπακογιάννη, Σ. (επιμ.) 2002. Πρακτικά. Μουσείο, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες. Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2002. Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Desvallées, A., & F. Mairesse, (επιμ.) 2014, Βασικές Έννοιες της Μουσειολογίας, Ελληνική Μετάφραση, Ελληνικό Τμήμα του ICOM (διαθέσιμο διαδικτυακά στο http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icomgreece/ PDF/Museology_WEB.pdf) Ζαφειράκου, Α., 2000. Μουσεία και Σχολεία. Αθήνα: τυπωθήτω. Hooper-Greenhill, E., 2006, Το Μουσείο και οι Πρόδρομοί του. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Κακούρου-Χρόνη, Γ. 2006. Μουσείο-Σχολείο, Αθήνα: Πατάκης. Καλεσοπούλου, Δ. (επιμ.). 2011. Παιδί και Εκπαίδευση στο Μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές πρακτικές, Αθήνα: Πατάκης. Κόκκινος, Γ., Αλεξάκη, Ε. (επιμ.). 2002. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κόκκου, Α., 2009. Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία. Αθήνα. Κώδικας Δεοντολογίας του ICOM για τα Μουσεία, 2009. Αθήνα: ICOM - Ελληνικό Τμήμα. Λιάκος, Α. 2007. Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία; Αθήνα: Πόλις. Λυριτζής, Ι. & Ορφανίδη, Λ., 2006. Εισαγωγή στη μουσειολογία και στην προληπτική συντήρηση, Αθήνα. Λυριτζής, Ι. (επιμ.), 2008. Νέες τεχνολογίες στις αρχαιογνωστικές επιστήμες, Αθήνα. MacDonald, S. (επιμ.). 2012. Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Ένας πλήρης Οδηγός. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Μαυροσκούφης, Δ., κ. Ά., (επιμ.) 2014, Το μουσείο ήταν τέλειο! Διαπολιτισμικά Προγράμματα Σχολείων σε Μουσεία. Οδηγός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Θεσσαλονίκη (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.5-webfolder- 3/OdigosEkpaideutikwnEpiskepsewn/Οδηγός_Εκπαιδευτικών_Επισκέψεων/index.html, ανάκτηση 25/8/2016) Μπίκος, Γ., Κονιάρη, Α., (επιμ.), 2014. Ζητήματα πολιτιστικής επικοινωνίας: μουσείο, εκπαίδευση, κοινωνία, πολιτιστική πολιτική. Αθήνα. Μπούνια, Α., Γκαζή, Α. (επιμ). 2012. Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και Προοπτικές. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Μπούνια, Α., κ.α. (επιμ.) 2008. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομιάς: διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. Μπούνια, Α. 2008. Στα παρασκήνια του μουσείου, Αθήνα. Νάκου, Ε. 2001. Μουσεία: Εμείς, τα Πράγματα και ο Πολιτισμός. Αθήνα: Νήσος. Νάκου, Ε. 2009. Μουσεία, ιστορίες, ιστορία. Αθήνα: Νήσος. Νάκου, Ε., Κόκκινος, Γ. (επιμ.) Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αι. Αθήνα: Μεταίχμιο. Νικονάνου, Ν., Κασβίκης, Κ. (επιμ.) 2008. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Αθήνα: Πατάκης. Νικονάνου, Ν. 2010. Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη Θεωρία στην Πράξη, Αθήνα: Πατάκης. Οικονόμου, Μ. 2003. Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Μουσειολογικοί προβληματισμοί και ζητήματα. Αθήνα: Κριτική. Pearce, S. 2002. Μουσεία, αντικείμενα, συλλογές. Μια πολιτισμική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Σαλή, Τ., 2006. Μουσειολογία ΙΙ. Βασικές Αρχές Έκθεσης Μουσειακών Συλλογών, Αθήνα (3η έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη, η πρώτη έκδοση το 1998). Σερότα, Ν. 1999. Εμπειρία ή ερμηνεία. Το δίλημμα των μουσείων μοντέρνας τέχνης. Αθήνα: Αγρα. Σκαλτσά, Μ., 1992. Η χορηγία των τεχνών: Μουσεία, πινακοθήκες, πολιτιστικά ιδρύματα στη Μ. Βρετανία και την Ελλάδα, Αθήνα. Σκαλτσά, Μ., (επιμ.) 2001. Η Μουσειολογία στον 21ο αιώνα. Θεωρία και πράξη, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 21-24/11/97. Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριον. Σκαλτσά, Μ. (επιμ.) 2007. Μουσεία 04-3 μέρες για τα μουσεία: Μουσειοπαιδαγωγική, οργάνωση και διοίκηση πολιτισμού, αρχιτεκτονικός και μουσειολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, “κόσμοι πολιτισμού” στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικό Συμπόσιο, 7-9 Μαϊου, Θεσσαλονίκη Σκαλτσά, Μ. 1999. Για τη Μουσειολογία και τον Πολιτισμό, Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριον. Τζώνος, Π. 2007. Μουσείο και Νεωτερικότητα. Αθήνα: Παπασωτηρίου. Τζώνος, Π. 2014. Μουσείο και Μουσειακή έκθεση. Θεσσαλονίκη: Εντευκτήριο. Τζώρτζη, Κ., 2010. Η χωρική αρχιτεκτονική των μουσείων, Αθήνα. Τζώρτζη, Κ., 2013. Ο χώρος στο μουσείο, Αθήνα. Χουρμουζιάδη, Α., 2006. Το ελληνικό αρχαιολογικό μουσείο. Ο εκθέτης, το έκθεμα, ο επισκέπτης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Χουρμουζιάδης, Γ. 1999. Λόγια από Χώμα. Σκόπελος: Νησίδες. Anderson, G. (επιμ.) 2004. Reinventing the Museum, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Black, G. 2012. Transforming Museums in the Twenty-First Century. London: Routledge,. Carbonell, Μ. B. (επιμ) 2004. Museum Studies, An Anthology of Contexts, Oxford: Blackwell. Damaskos, D. & Plantzos, D., (επιμ) 2008. A Singular Antiquity. Archaeology and Hellenic Identity in twentieth-century Greece. Athens: Mouseio Benaki. Dodd, J., & Jones, C., 2014, Mind, body, spirit: How museums impact health and wellbeing, RCMG, Leicester (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/publications/mind-body-spiritreport) Dodd, J. et al, 2004. Buried in the Footnotes: the representation of disabled people in museum and gallery collections. RCMG Dodd, J., Sandell, R. 2001. Including Museums: Perspectives on Museums, Galleries and Social Inclusion, Leicester: Research Centre for Museums and Galleries. (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/smallmuseums- and-social-inclusion/Including%20museums.pdf) Falk, J. H. & Dierking, L.D. 2000. Learning from Museums, Visitor Experiences and the Making of Meaning. Walnut Creek, Lanham, New York: Alta Mira Press. Falk, J.H. & Dierking, L.D., 1992, The Museum Experience, Washington DC: Whalesback Books, Gardner, H. 1993. The Unschooled Mind, How Children Think and How Schools Should Teach, Basic Books: New York,. Golding, V. 2009. Learning at the Museum Frontiers. Identity, Race and Power, Ashgate Publishers. Hall, S., 1997, Representation: cultural representations and signifying practices, London: SAGE. Hein, G. 1998, Learning in Museum, London: Routledge. Hein, G. 1999. “Is meaning Making Constructivism? Is Constructivism Meaning Making?,” The Exhibitionist, 18, 2, 15-18 (διαθέσιμο διαδικτυακά http://nameaam. org/uploads/downloadables/EXH.fall_99/EXH_fall_99_Is%20Meaning%20Making%20C onstructivism%20Is%20Constructivism%20Meaning%20Making_Hein.pdf) Hein, H. 2000, The Museum in Transition, A Philosophical Perspective, Washington: Smithsonian Institution Press. Henning, M. 2006. Museums, Media and Cultural Theory, Open University Press Hooper-Greenhill, E. et al 2003. Measuring the Outcomes and Impact of Learning in Museums Archives and Libraries, The Learning Impact Research Project, Leicester RCMG και Re:source (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/lirp-1- 2/LIRP%20end%20of%20project%20paper.pdf) Hooper-Greenhill, E. et al 2000. Museums and Social Inclusion, the GLLAM Report, GLLAM. (διαθέσιμο διαδικτυακά http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/small-museums-andsocial- inclusion/GLLAM%20Interior.pdf) Hooper-Greenhill, E. (επιμ) 1999. The Educational Role of the Museum. London: Routledge,. Hooper-Greenhill, E., (επιμ.) 1995. Museum, Media, Message. London: Routledge. Hooper-Greenhill, E., 2000, Museums and the Interpretation of Visual Culture. London: Routledge,. Hooper-Greenhill, E. 1994, Museums and their Visitors. London: Routledge. Jones, I. et al, (επιμ.) 2008. City Museums and City Development. Lanham: Altamira Pres, Knell, S., (επιμ) 2007. Museums in the Material World, Leicester Readers in Museum Studies, Routledge Knell, S., P. Aronsson, A. Amundsen (επιμ.) 2010. National Museums New Studies from around. London: Routledge. Knell, S., S. MacLeod, S. Watson, (επιμ) 2007. Museum Revolutions. How museums change and are changed, London: Routledge. Lord, B. (επιμ.) 2007. The Manual of Museum Learning. Walnut Creek, Lanham, New York: Alta Mira Press. Lord, B. & Lord, G.D., (επιμ.) 2002. The Manual of Museum Exhibitions. Walnut Creek, Lanham, New York: Alta Mira Press. MacDonald, S., (επιμ.) 2006, A Companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell. MacLeod, S., 2005, Reshaping Museum Space. Architecture, design, exhibitions. London: Routledge. MacLeod, S., Hourston Hanks, L., Hale, J., (επιμ.). 2012. Museum Making. Narratives, Architectures, Exhibitions. Routledge, London Marstine, J., (επιμ.) 2005. New Museum Theory and Practice: An Introduction, Oxford: Blackwell. Messias Carbonell, B. (επιμ) 2004. Museum Studies, An Anthology of Contexts. Oxford: Blackwell. Pearce, S., 1992. Museums, Objects and Collections: A Cultural Study, Leicester & London: Leicester University Press. Pearce, S., (επιμ.) 1994. Interpreting Objects and Collections, Leicester Readers in Museum Studies, London: Routledge. Peers, L. & Brown A. (επιμ.) 2003. Museums and Source Communities: A Routledge Readers, London, Routledge. Roberts, L.C. 1997, From Knowledge to Narrative. Educators and the Changing Museum, Smithsonian Institution Press, Washington. Sandell, R., 2003. “Social Inclusion, the Museum and the Dynamics of Sectoral Change”, museum and society, 1(1)http://www.le.ac.uk/ms/m&s/mands4.pdf Sandell, R., (επιμ.) 2002. Museums, Society, Inequality, London: Routledge. Spalding, J. 2002, The Poetic Museum, Revising Historic Collections, Prestel, London. Tilley, C. et als (επιμ) 2006. Handbook of Material Culture, London: Sage. Witcomb, A. 2003, Re-imagining the Museum. Beyond the Mausoleum. London: Routledge
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-07-2020