Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ / COMPUTERS AND THEIR APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ECONOM
Κωδικός321Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001321

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600172779
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. Εκμάθηση των βασικών δομών των βάσεων δεδομένων 2. Εκμάθηση των βασικών δομών των Λογιστικών Φύλλων. 3. Εκμάθηση των βασικών δομών της Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων 4. Εκμάθηση των βασικών δομών των Συστήματων υποστήριξης αποφάσεων, Έμπειρων συστήματων, Διαδίκτυου, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Ηλεκτρονικό εμπόριο, e-logistics, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 5. Εκπόνηση εργασιών πάνω στα προγράμματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων, Λογιστικών Φύλλων και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βάσεις δεδομένων. Λογιστικά φύλλα, Προγράμματα Στατιστικών Αναλύσεων, Προγράμματα Μαθηματικού Προγραμματισμού, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Έμπειρα συστήματα, Διαδίκτυο (Internet), Υπηρεσίες Διαδικτύου (ιστοσελίδες, δικτυακές πύλες, κλπ.). Ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ηλεκτρονικό εμπόριο, e-logistics, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Παραδείγματα και Εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
Βάσεις Δεδομένων, Λογιστικά Φύλλα, Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Έμπειρα συστήματα, Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Ηλεκτρονικό εμπόριο, e-logistics, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint. Εργαστηριακές ασκήσεις στη νησίδα των Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων27
Συγγραφή εργασίας / εργασιών71
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
50% γραπτές εξετάσεις 50% ατομικό θέμα εργαστηριακών ασκήσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πληροφορική Ι, Μάνος Βασίλης Δ. (Βιβλίο [12867905])
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020