Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / AGRICULTURAL SOIL MECHANICS
Κωδικός444Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001423

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600172830
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση βασικών αρχών Μαθηματικών και Φυσικής του Εδάφους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν: 1. Τάσεις διάτμησης και εφελκυσμού και παραμορφώσεις στο έδαφος 2. Την αντοχή του εδάφους 3. Την επίδραση των ανωτέρω στη συμπύκνωση των γεωργικών εδαφών και στην ανάπτυξη των φυτών 4. Τους παράγοντες που καθορίζουν την πλαστικότητα και την συνεκτικότητα του εδάφους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατανομή τάσεων στο έδαφος. Ουδέτερες και ενεργές τάσεις. Ελαστικότητα και πλαστικότητα. Παραμόρφωση. Θεωρητική αντοχή των υλικών. Μέθοδοι προσδιορισμού της αντοχής του εδάφους. Παράγοντες που καθορίζουν την αντοχή του εδάφους. Επίδραση της αντοχής στην παραγωγικότητα των εδαφών. Επίδραση της αντοχής στη διαβρωσιμότητα του εδάφους. Παράγοντες που καθορίζουν τη συμπύκνωση των εδαφών. Μεταβολές των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους λόγω συμπύκνωσης. Επιπτώσεις της συμπύκνωσης στην ανάπτυξη των φυτών και στη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους. Εκτίμηση της συμπύκνωσης του εδάφους. Πλαστικότητα και συνεκτικότητα του εδάφους.
Λέξεις Κλειδιά
Τάση, παραμόρφωση, αντοχή, συμπύκνωση, πλαστικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδικτύου (ιστοσελίδα, zoom και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση29
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων16
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις2
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Συγγραφή εργασίας. Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Soil Compaction in Crop Production, 1994. B.D. Soane and C. van Ouwerkerk (editors), Elsevier.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-01-2021